Elfenbenskusten, stat i Västafrika; 322 500 km2, 26,2 miljoner invånare (2020). Elfenbenskusten gränsar

(13 av 88 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Elfenbenskustens terrängform höjer sig successivt från kustslätten vid Guineabukten i söder och kulminerar i Nimbabergen i nordväst.

(17 av 115 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Från Guineabukten i söder höjer sig landytan i Elfenbenskusten successivt mot norr. Kustslätten utgör en landremsa som är högst 65 km bred och i sin östra del uppfylld av

(29 av 206 ord)

Klimat

Hela Elfenbenskusten ligger inom det tropiska klimatområdet. Latituden för 8° nordlig bredd bildar en gräns mellan det

(17 av 117 ord)

Växt- och djurliv

Den naturliga vegetationen i landets södra hälft (kusten och låglandet i söder) är tropisk regnskog, medan norra hälften har savann. Regnskogarna i sydväst har varit

(25 av 176 ord)

Naturskydd

Elfenbenskusten hade 2010 åtta nationalparker. De två största är Komoé i

(11 av 38 ord)

Befolkning

Elfenbenskusten hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 81 invånare per km2. Befolkningen är dock mycket ojämnt fördelad, med stark koncentration till Abidjanområdet. Landet har en mycket ung befolkning; 42 procent av invånarna är under 15 år.

År 2019 bodde 51 procent av befolkningen i urbana områden. De största städerna är Abidjan (4,7 miljoner invånare, 2015) och

(56 av 401 ord)

Språk

Det officiella språket är franska. Den inhemska befolkningen talar ett sjuttiotal

(11 av 40 ord)

Religion

Ca 60 % av befolkningen omfattar traditionella afrikanska religioner. Ca 24 % är

(13 av 31 ord)

Utbildning

Utbildningssystemet har i stor utsträckning det franska som modell. De allmänna skolorna är avgiftsfria, dock inte läromedlen. Det finns även många koranskolor och privata katolska

(25 av 175 ord)

Sociala förhållanden

Inbördeskriget i början av 2000-talet raserade stora delar av Elfenbenskustens sjukvårdssystem. Den norra delen av landet drabbades särskilt hårt. Endast hälften av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård. Med afrikanska mått är

(32 av 225 ord)

Näringsliv

Under de första 20 åren av självständighet hade Elfenbenskusten en mycket hög tillväxttakt i ekonomin. BNP i reala termer ökade med 11

(22 av 156 ord)

Jordbruk

Jordbrukssektorn är Elfenbenskustens viktigaste ekonomiska sektor. De viktigaste exportprodukterna är kakao, kaffe, oljepalmsprodukter och naturgummi. Elfenbenskusten är

(17 av 118 ord)

Skogsbruk

Skogsbruket var tidigare en viktig exportinkomstkälla, men dess betydelse har minskat

(11 av 39 ord)

Fiske

Abidjan är Afrikas största fiskehamn med avseende på fångster av tonfisk.

(11 av 52 ord)

Mineral

Landet är rikt på guld, diamanter, järnmalm, koppar, bauxit och nickel, men

(12 av 81 ord)

Energi

Elfenbenskustens energibehov täcks till 65–70 procent av vedeldning, olja står för cirka 25 procent och el

(16 av 108 ord)

Industri

För att kompensera för importen från framför allt Senegal har Elfenbenskusten sedan

(12 av 79 ord)

Utrikeshandel

Elfenbenskusten har under fredstid alltid haft positiv handelsbalans. Fallande och fluktuerande

(11 av 57 ord)

Kommunikationer

Drygt 1 100 km järnväg förenar Abidjan med Ouagadougou i Burkina Faso.

(12 av 78 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Elfenbenskusten är liten (16 tidningsex. per 1 000 inv., 2000). Den enda nationella dagstidningen är Fraternité Matin (grundad 1964),

(21 av 137 ord)

Statsskick och politik

Från självständigheten 1960 och fram till 1993 styrdes Elfenbenskusten av Félix

(11 av 41 ord)

Statsskick

Elfenbenskustens författning antogs genom en folkomröstning 2016. Den ersatte 2010 års författning, som i sin tur ersatte den som gällt sedan självständigheten 1960. Enligt författningen är landet en demokratisk

(29 av 201 ord)

Politik

Under de tumultartade åren i början av 2000-talet blev Front populaire ivoirien ('Ivorianska folkfronten', FPI), lett av Laurent Gbagbo, landets dominerande parti. FPI uppger sig vara socialistiskt men för en påtagligt nationalistisk politik.

Presidenten sedan 2010 Alassane Ouattara och hans parti Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix ('Houphouetistisk samling för demokrati och fred', RHDP) har en stark ställning bland den huvudsakligen muslimska befolkningen i Elfenbenskustens norra delar. RHDP var tidigare namnet på en allians där bland annat Ouattaras

(81 av 701 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen bygger på fransk rätt i kombination med lokal sedvanerätt. Domstolsväsendet

(11 av 26 ord)

Mänskliga rättigheter

Det under 1900-talet relativt stabila om än auktoritära Elfenbenskusten kom under tidigt 2000-tal att befinna sig i politisk turbulens och ekonomisk instabilitet. Laurent Gbagbo tog makten 2000 under kuppartade former. Detta följdes av militärrevolter och flera inbördeskrig där båda sidor i konflikten kom

(43 av 304 ord)

Försvar

Elfenbenskusten övergav allmän värnplikt i samband med inbördeskriget 2003. Försvaret, som bygger på frivillighet, omfattar (2008) 17 500 man med 10 000 man i reserv. Det är organiserat i

(29 av 189 ord)

Litteratur

Romanen är en senkommen företeelse i Elfenbenskusten, senare än i andra franskspråkiga länder; genren föregicks av teater och poesi, litterära former som står närmare den orala traditionen. De fyra första romanerna kom ut under den period då

(37 av 259 ord)

Konst och konsthantverk

En mängd olika skulptur- och masktraditioner förekommer hos de många folkgrupperna i Elfenbenskusten. Danfolket har uppmärksammats

(16 av 114 ord)

Arkitektur

År 1891 beslöt franska kolonisatörer att anlägga en djuphamn i ett lagunområde vid Elfenbenskusten. Hamnen skulle med hjälp av järnvägen öppna det stora afrikanska inlandet.

(25 av 176 ord)

Musik

Med sina omkring 60 etniska grupper uppvisar Elfenbenskusten ett rikt spektrum av både inhemsk och assimilerad musikutövning. Den traditionella musiken kännetecknas av ett responsorialt sång- och spelsätt som skapar en två- eller flerstämmig klangvärld, i vilken parallell ters- eller kvartrörelse med kromatiska inslag är

(44 av 310 ord)

Förhistoria

De tidigaste lämningarna av stenredskapstillverkning i Elfenbenskusten kommer från spridda fynd tillhörande de postacheuléenska sangoan- och lupembakulturerna. Karakteristiska redskap

(19 av 131 ord)

Historia

Elfenbenskustens tidiga historia är föga känd, och området utmärktes av isolerade kustbosättningar. Efter cirka 1200 invandrade akanfolkens förfäder till Elfenbenskusten. Baulefolket upprättade efter 1700 ett system

(26 av 183 ord)

Självständighet

Mot slutet av andra världskriget bildades bondeorganisationen Syndicat agricole africain (SAA), som 1945 ombildades till ett parti, Parti démocratique de la Côte d'Ivoire (PDCI). Tillsammans med massrörelsen Rassemblement démocratique africain (RDA) organiserade PDCI i slutet av 1940-talet en rad större demonstrationer med krav på självständighet.

År 1945 valdes Félix Houphouët-Boigny till Elfenbenskustens representant i den franska nationalförsamlingen. Från att ha förespråkat fortsatt fransk överhöghet kom han under 1950-talet att arbeta för Elfenbenskustens nationella suveränitet. Vid

(75 av 529 ord)

Inbördeskrig

År 2002 utbröt en militärrevolt samtidigt i Abidjan och de båda största städerna i norr, Bouaké och Korhogo. Robert Gueï dödades. Medan armén snabbt återtog kontrollen över Abidjan fördjupades revolten i norr, där upprorsmännen trädde fram som en politisk kraft under namnet Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire (MPCI).

(49 av 348 ord)

Maktkamp mellan Gbagbo och Ouattara

Ständiga förseningar i den ömsesidiga avväpningen av irreguljära styrkor och utfärdande av ID-handlingar medförde att utlovade allmänna val sköts upp gång på gång. Gbagbo samtyckte ändå till att Ouattara skulle tillåtas kandidera. Afrikanska unionen (AU) och FN nödgades motvilligt godkänna uppskoven, men FN-sanktioner som införts 2004 utvidgades och förlängdes

(49 av 343 ord)

Ouattara vid makten

I Gbagbos frånvaro var FPI splittrat inför presidentvalet 2015. Partiledaren, den förre premiärministern Pascal Affi N'Guessan (född 1953), utmanades främst av den mer radikala kretsen kring den förra utrikesministern Aboudramane Sangare men utsågs till slut

(35 av 249 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Carina Gunnarson
 • Christer Krokfors
 • Frans af Schmidt
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Guy Sohier
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Per Beskow
 • Roland Hallgren
 • Rune Flinck
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Litteratur:
”Littérature de Côte d’Ivoire”, Notre Librairie (1987).
Historia:
M. Edgren-Schori & P. Schori, Elfenbenskusten: En utmaning för FN och Afrika (2011);
F. Kaudjhis-Offoumou, Procès de la démocratie en Côte d’Ivoire (1997);
R.J. Mundt, Historical Dictionary of Côte d’Ivoire (the Ivory Coast) (2:a upplagan 1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Elfenbenskusten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elfenbenskusten