energiʹ (franska énergie, av latin energiʹa, av grekiska eneʹrgeia ’verksamhet’, ’handlingskraft’), förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.Den totala energin i ett system är konstant, men energin kan omvandlas mellan olika energiformer.

Begreppet energi används också utanför naturvetenskap och teknik i liknande men mindre precis betydelse. Begreppet går tillbaka åtminstone till Galilei på 1600-talet, men först på 1800-talet utvecklades det

(61 av 439 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mekanisk energi

Inom mekaniken förekommer olika energiformer. Ett föremål har beroende på sitt läge en potentiell energi i förhållande till andra kroppar, som följd av de krafter som verkar på det. Man talar t.ex. om att en kropp skapar ett gravitationsfält kring sig och att när ett föremål

(46 av 326 ord)

Värme

Den termiska energin är förbunden med den oordnade mikroskopiska rörelsen hos molekylerna och molekylernas rotations- och svängningsenergi. Den termiska energin är en av

(23 av 163 ord)

Elektrisk, magnetisk och kemisk energi

Inom elektricitetsläran behandlas energin hos stationära och rörliga laddningar. Mellan elektriska laddningar verkar Coulombkraften, som är

(16 av 111 ord)

Kärnenergi

Krafterna i atomkärnan är mycket starka men har en räckvidd av endast ca 10–15 m, vilket motsvarar atomkärnans dimensioner. Denna korta räckvidd gör att vi

(25 av 179 ord)

Omvandling av energi

Vissa energiomvandlingar är fullständiga; exempelvis omvandlas den kinetiska energin hos en projektil helt till värme vid en uppbromsning mot en bergvägg. Arbete (det arbete som givit projektilen dess kinetiska energi) kan alltså omvandlas helt till

(35 av 247 ord)

Energitransport

Transport av energi kan ske genom strålning, konvektion och ledning, eller genom transport av energibärare, t.ex. elektricitet, olja, naturgas eller ånga. Energi kan också överföras genom mekanisk transmission eller hydrauliska/pneumatiska system. I atmosfären spelar energitransport där förångning/kondensation av vatten

(39 av 272 ord)

Energilagring

Energi kan lagras på många sätt, t.ex. genom att man behåller vatten i

(13 av 88 ord)

Energiflödet från solen

Den helt dominerande delen av den energi som omsätts på jorden kommer från solen. Solenergin

(15 av 104 ord)

Människans energibehov

Människans fysiologiska energibehov uppgår i vila till ca 0,1 kWh per timme, vilket motsvarar ca 10 MJ (eller

(18 av 123 ord)

Medverkande

  • Thomas B. Johansson

Litteraturanvisning

O. Beckman m.fl., Energilära. Grundläggande termodynamik (4:e upplagan 2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, energi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energi