Eritreʹa, stat i nordöstra Afrika; 121 000 km2, 3,2 miljoner invånare (2019). Eritrea

(13 av 90 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Eritrea består i de mellersta delarna av en höjdrygg med nord–sydlig sträckning. Åt väster övergår höjdområdet i de platåartade lågländerna

(20 av 136 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Eritreas natur karakteriseras i hög grad av stora förkastningar parallella med Röda havet. Vid kusten mot Röda havet

(18 av 126 ord)

Klimat

Kustslätten vid Röda havet har ett extremt hett och torrt klimat.

(11 av 78 ord)

Växt- och djurliv

Kustområdet är ökenartat med låga gräs och tamarisker. I de få höglänta områden i

(14 av 96 ord)

Naturskydd

Eritrea hade 2010 två nationalparker: Dahlakarkipelagen, marin nationalpark i Röda havet,

(11 av 19 ord)

Befolkning

Eritrea har en genomsnittlig befolkningstäthet av 26 invånare per km2; tätheten är högst i höglandsområdet i mellersta Eritrea. År 2019 bodde 40 procent i någon av landets städer, av vilka huvudstaden Asmera (712 000 invånare 2012) är den helt dominerande. Inbördeskriget och svältkatastrofer har inneburit

(45 av 320 ord)

Språk

Myndigheterna i Eritrea erkänner tre arbetsspråk: tigrinska, arabiska och engelska. Tigrinska

(11 av 63 ord)

Religion

Befolkningen är ungefär jämnt fördelad mellan muslimer och kristna. Muslimerna dominerar i

(12 av 79 ord)

Utbildning

Ca 59 % av befolkningen (70 % av männen och 48% av kvinnorna) i Eritrea är läs- och skrivkunniga. Utbildningen är organiserad i en femårig

(25 av 163 ord)

Sociala förhållanden

Eritreas ekonomi har raserats efter flera decennier med krig i landet. En stor del av befolkningen är beroende av matbistånd, samtidigt som regeringen begränsar biståndsflödet. År 2006 var

(28 av 193 ord)

Näringsliv

Eritrea är ett av Afrikas och världens fattigaste länder. Vid inbördeskrigets slut 1991 var mer än 85 procent av befolkningen beroende av utländskt bistånd. Jordbruk är landets helt dominerande näring och huvudnäring för 80 procent av befolkningen.

(37 av 263 ord)

Kommunikationer

Eritreas transportnät bär tydliga spår av 30 år av dåligt underhåll och

(12 av 84 ord)

Massmedier

Som enda land i Afrika saknar Eritrea helt privatägda medier och landet har sex år i

(16 av 113 ord)

Statsskick och politik

Eritrea under ledning av Isaias Afwerki är i praktiken en enpartistat

(11 av 16 ord)

Statsskick

Efter folkomröstningen 1993 rådde osäkerhet om konstitutionen fram till 1997, då en ny grundlag antogs av nationalförsamlingen. Denna har dock aldrig

(21 av 146 ord)

Politik

Utlovat parlamentsval har upprepade gånger skjutits på framtiden. Däremot genomfördes regionala val 1997 och 2004, men bara medlemmar av PFDJ tilläts kandidera. Sedan självständigheten trädde i kraft har Isaias Afwerki varit president. Han var tidigare aktiv inom Eritreanska

(38 av 266 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Eritrea är under uppbyggnad. I grunden består den av

(11 av 51 ord)

Mänskliga rättigheter

Enligt UNHCR var i januari 2010 över 200 000 eritreaner på flykt från Eritrea, som är en av Afrikas mest odemokratiska och korrupta stater. Tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och allvarliga inskränkningar av yttrandefriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten är fortfarande (2015) rutin i landet. Val har inte hållits sedan Eritrea blev självständigt 1993

(50 av 345 ord)

Försvar

De militära styrkorna från frihetskriget under 1990-talet har delats upp mellan Eritrea och Etiopien och reorganiserats i ett värnpliktsförsvar med 16 månaders första tjänstgöring.

(24 av 170 ord)

Musik

Den traditionella musiken varierar mellan de olika folk- och språkgrupperna. Till de viktigaste instrumenten hör lyrinstrumenten krar och begena, trummorna kebero och negarit

(23 av 159 ord)

Förhistoria

Eritreas förhistoria är nära länkad till den på Afrikas horn i övrigt, där lagerföljder med stenredskap från mellersta och yngre paleolitikum har påträffats. I grannlandet Etiopien utgör dessa den längsta

(30 av 213 ord)

Historia

Som politisk enhet uppstod Eritrea i och med den italienska koloniseringen av den etiopiska rödahavskusten i slutet av 1800-talet; dessförinnan var området en del av det etiopiska riket. Under Aksumperioden, då Etiopien var en betydande handelsnation, hade Eritrea som kustområde en central position, som förlorades i och med islams utbredning i området. Den portugisisk–turkiska kraftmätningen kring Indiska oceanen under 1500-talet ledde till turkisk landstigning i Mitsiwa (Massawa) 1557 och ett försök att ockupera delar av inlandet. Detta misslyckades, och turkarna

(80 av 968 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Christer Krokfors
 • Einar Lyth
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Jonas Gruvö
 • Lars-Erik Åse
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Rubenson
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Natur:
J. Ash (utgivare), Birds of Ethiopia and Eritrea (2009).
Historia:
T.R. Hepner (utgivare), Biopolitics, Militarism and Development: Eritrea in the Twenty-First Century (2009);
S.H. Longrigg, A Short History of Eritrea (1945);
T. Negash, Italian Colonialism in Eritrea, 1882–1941 (1987);
T. Negash & K. Tronvoll, Brothers at War: Making Sense of the Erithrea-Ethiopia War (2000);
S. Rubenson, The Survival of Ethiopian Independence (1976);
R. Sherman, Eritrea: The Unfinished Revolution (1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Eritrea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eritrea