erkännande, inom processrätten en förklaring varigenom någon vidgår ett för honom oförmånligt konkret sakförhållande. Erkännandet kan avse såväl ett rättsfaktum, dvs. en omständighet som har betydelse genom att en rättsföljd är knuten till densamma, som ett bevisfaktum, dvs. en omständighet som har betydelse genom sin bevisverkan.

Erkännande betyder till skillnad från eftergift och medgivande – vilka innebär att käranden respektive svaranden instämmer i motpartens yrkande –

(66 av 471 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anders Stening
  • Göran Inger

Litteraturanvisning

G. Inger, Das Geständnis in der schwedischen Prozessrechtsgeschichte. 1. Bis zur Gründung des Svea Hofgerichts 1614 ( 1976);
G. Inger, Institutet ”insättande på bekännelse” i svensk processrättshistoria ( 1976).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, erkännande. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erkännande