(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängförhållanden och berggrund

Estland är ett lågt liggande område, med en terräng som till stor del utformats av de kvartära nedisningarna. Landet är beläget i den västra randzonen av den stora strukturregion som kallas ryska plattformen. I norr finns ett bälte

(37 av 261 ord)

Klimat

Estland är beläget inom den kontinentala klimatregionen i Europa. Klimatet modifieras dock starkt

(13 av 89 ord)

Växt- och djurliv

Trots sin ringa yta har Estland en enastående rik och varierad natur med skog, mossar, myrmarker och alvar samt mer än 1 000 sjöar och 1 500 öar. År 2012 fanns fem nationalparker och cirka 600 Natura 2000-områden. Totalt omfattas 18 procent av landytan av någon form av naturskydd.

Nästan hälften av Estlands yta upptas av skog där nordliga arter som gran, tall, björkar och asp dominerar medan kustlandskapet utmed Östersjön har ett större inslag av sydliga arter som ek och

(79 av 624 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/estland/natur