estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon

(11 av 78 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Släktskap

Estniska hör till den östersjöfinska gruppen inom de finsk-ugriska språken. Denna grupp har sin huvudsakliga utbredning runt Finska viken. Estniska företer störst likheter

(23 av 161 ord)

Dialekter

Estniskan består av två huvuddialekter: nordestniska och sydestniska. Skillnaderna mellan dessa är mycket djupgående i såväl

(16 av 110 ord)

Skriftspråk

Från 1600-talet och in på 1800-talet var två estniska skriftspråk i bruk: ett byggde på den nordliga dialekten

(18 av 125 ord)

Ljudsystem

Det standardestniska ljudsystemet som bygger på nordestniska dialekter omfattar 9 vokaler och 17 konsonanter. Skriften är fonematisk, och korta ljud tecknas med en bokstav medan

(24 av 167 ord)

Grammatik

De olika böjningsformerna bildas med ändelser, stamvariation eller en kombination av dessa. Nomenböjningen omfattar 14 kasus. Syntaktiska relationer, såsom subjekt och objekt, uttrycks med nominativ, genitiv och partitiv.

(28 av 195 ord)

Ordförråd

Det estniska ordförrådet innehåller förutom inhemska element också lånord från olika

(11 av 64 ord)

Medverkande

  • Lars-Gunnar Larsson
  • Mikael Parkvall

Litteraturanvisning

M. Erelt, Estonian Language ( 2003);
R. Raag, Elementär estnisk satslära ( 1997);
R. Raag, Från allmogemål till nationalspråk: Språkvård och språkpolitik i Estland från 1857 till 1999 ( 1999);
R. Raag, Lär känna estniskan! ( 2007);
R. Raag & H. Runblom (utgivare), Estländare i Sverige: Historia, språk, kultur ( 1988);
V. Raag, The Effects of Planned Change on Estonian Morphology ( 1998);
V. Tauli, Standard Estonian Grammar 1–2 ( 1973–83).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, estniska. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/estniska