etnologi (av etno- och -logi), vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore. I övriga nordiska länder är folkloristiken en självständig disciplin. Termen introducerades av Sven Nilsson och användes i undertiteln till G.O. Hyltén-Cavallius ”Wärend och wirdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi” (1863–68). Hos dem omfattade etnologin studiet av både materiell och andlig kultur. I inte ringa grad har den etnologiska forskningen sin bakgrund i nationella självhävdelsesträvanden, medan etnografin och antropologin fått en

(80 av 638 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Nils-Arvid Bringéus

Litteraturanvisning

Det etnologiska ämnesområdet: En situationsbeskrivning 1985 på uppdrag av Universitets- och högskoleämbetet sammanställd av N.-A. Bringéus ( 1985);
N.-A. Bringéus, Människan som kulturvarelse: En introduktion till etnologin ( 4:e upplagan 1990);
B. Ehn & O. Löfgren, Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv ( 1982);
B. Ehn & O. Löfgren, Vardagslivets etnologi: Reflektioner kring en kulturvetenskap ( 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, etnologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnologi