Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Rådet, engelska The Council of Ministers, The Council, EU:s främsta lagstiftande organ (inte att förväxla med Europarådet eller Europeiska rådet).Europeiska unionens råd, ofta kallat Ministerrådet eller rådet, delar i ökande utsträckning numera beslutsmakten med Europaparlamentet. I Ministerrådets

(41 av 280 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utrikesfrågor och säkerhetspolitik

I Amsterdamfördraget infördes en ny uppgift för generalsekretariatet, nämligen att genom en nyinrättad funktion biträda Ministerrådet i utarbetande och genomförande av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, liksom inom den senare beslutade gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. EU:s höga representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken hade också

(46 av 320 ord)

Coreper

För att bereda de ärenden som ska upp till beslut i Ministerrådet finns ett särskilt organ som benämns De ständiga representanternas kommitté, Coreper (franska Comité des représentants permanents) och består av medlemsländernas ambassadörer till EU och deras delegationer. Corepermöten hålls varje

(41 av 289 ord)

Beslutsfattande

Beslutsfattandet inom Ministerrådet kan ske antingen med enhällighet (till exempel utrikesfrågor, försvar, skatter, rättsligt samarbete), med enkel majoritet (oftast procedurfrågor) eller med kvalificerad majoritet. Formella omröstningar förekommer relativt sällan. I första hand eftersträvas enhällighet i besluten. Av denna anledning är förberedelsearbetet mycket omfattande, särskilt inom Coreper men ofta även direkt mellan de berörda ministrarna. I många fall föregås ministerrådsmötena av direkta förhandlingar mellan de medlemsländer som har speciella intressen att bevaka i de aktuella ärendena. Öppna motsättningar förekommer relativt sällan. Under de

(82 av 583 ord)

Medverkande

  • Rutger Lindahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Europeiska unionens råd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/europeiska-unionens-råd