evolution (latin evoluʹtio, av evoʹlvo, egentligen ’rulla ut’), inom biologin förändring

(11 av 53 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Evolutionens material och mekanism

Individerna i en population är mer eller mindre olika varandra, och

(11 av 70 ord)

Jämförande anatomi och paleontologi

De vetenskaper som först avslöjade att organismer har många gemensamma drag, som lättast förklaras genom antagandet att de är släkt med varandra, dvs. har utvecklats från gemensamma förfäder (är homologa), var jämförande anatomi och paleontologi.

Från den jämförande anatomin vet vi t.ex. att det är samma skelettdelar som bygger upp

(50 av 356 ord)

Selektionsprocesser

De flesta evolutionsbiologer är övertygade om att organismernas anpassning (adaptationen) till en föränderlig miljö åstadkoms och upprätthålls av det naturliga urvalet (selektionen) bland individer med olika arvsanlag. Urvalsprocessen styr organismernas evolutionära förändringar och har givit upphov till vår planets ofantliga biologiska mångfald (biodiversitet). Darwins revolutionerande insikt var att denna enkla process kan leda till så dramatiska resultat.

Om individerna i en population är genetiskt olika, som fallet är hos flertalet organismer, kommer de också att ha något olika egenskaper. Somliga

(80 av 746 ord)

Den genetiska bakgrunden

Genetisk forskning har på viktiga punkter utvidgat vår kunskap om evolutionens mekanismer. Kunskap har erhållits om nedärvningsmekanismerna och om den genetiska variationens uppkomst och natur. Vidare har man kunnat ställa upp matematiska modeller för att spåra geners härstamning och inverkan av olika populationsförändrande faktorer: mutationer, naturligt urval, migration och slump, både var för sig och i kombination.

Oftast varierar arvsanlagen inom en art så mycket att påtaglig evolution kan äga rum genom selektion och omkombination utan nya mutationer. Uppkomst av

(80 av 1248 ord)

Evolutionens hastighet; långsam och språngvis evolution

Evolutionen går genomsnittligt olika fort hos olika typer av organismer och under olika tider. Den utdöda bläckfiskgruppen ammoniter utvecklades så snabbt att det i genomsnitt tog endast 1 miljon år för en ny art att formas (varvid urskiljandet av arterna baseras på morfologiska karaktärer). Hos sötvattensfiskar är motsvarande tid för artomsättningen 3 miljoner år, hos marina musslor 15 miljoner år och hos foraminiferer 25 miljoner år. Hos däggdjur var omsättningstiden 2 miljoner år under paleogen och neogen tid, men miljöomvälvningarna under kvartärtiden har

(83 av 799 ord)

Mikro- och makroevolution

Den nya syntesen (den moderna syntesen, den syntetiska teorin) eller neodarwinismen i den form den fick vid 1900-talets mitt förklarar tillfredsställande huvuddelen av den evolution vi kan se äga rum i dag. Det är i första hand den långsamt, gradvis skeende evolutionen, mikroevolutionen. Denna pågår ständigt och omfattar bl.a.

(49 av 343 ord)

Medverkande

  • Jan Bergström
  • Lars Rydén
  • Marianne Rasmuson
  • Staffan Ulfstrand

Litteraturanvisning

Allmänt:
D.S. Bendall (utgivare), Evolution from Molecules to Men (1983);
R. Dawkins, The Ancestor’s Tale (2004);
S.N. Eldredge & J. Cracraft, Phylogenetic Patterns and the Evolutionary Process (1980);
M.H. Nitecki (utgivare), Evolutionary Innovations (1990);
R.G.B. Reid, Evolutionary Theory; the Unfinished Synthesis (1985).
Jämförande anatomi och paleontologi:
R.S.K. Barnes (utgivare), The Diversity of Living Organisms (1998).
J. Chaline, Paleontology of Vertebrates (1990).
E.N.K. Clarkson, Invertebrate Paleontology and Evolution (3:e upplagan 1993).
D.M. Raup & S.M. Stanley, Principles of Paleontology (1971).
Selektionsprocesser:
M. Björklund, Evolutionsbiologi (2005)
S. Ulfstrand, Darwins idé (2008);
Den genetiska bakgrunden:
S. Carroll, J. Grenier, S. Weaterbee, From DNA to Diversity: Molecular Genetics and the Evolution of Animal Design (2:a upplagan 2005).
Evolutionens hastighet; långsam och språngvis evolution:
J. Bergström, ”Origin of high-rank groups of organisms”, Paleontological Research (1997).
S.T. Bowen m.fl., ”The Genetics of Artemia Salina”, Biological Bulletin 1966;
L.E. Fåhræus, ”Darwinian Evolution and Developmental Biology”, Geoscience Canada 1986;
I. Hayami, ”Discontinuous Variation in an Evolutionary Species, Cryptopecten vesiculosus, from Japan”, Journal of Paleontology 1973.
Mikro- och makroevolution:
B. Charlesworth m.fl., ”A Neo-Darwinian Commentary on Macroevolution”, Evolution 1982;
D.H.A. Fitch & W. Sudhaus, ”One Small Step for Worms, One Giant Leap for ’Bauplan’”, Evolution & Development 2002;
S.M. Stanley, Macroevolution – Pattern and Process (1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, evolution. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/evolution