exoplanet (av exo- och planet), planet som kretsar kring en annan stjärna än solen. Existensen av exoplaneter har föreslagits många gånger genom historien av till exempel Epikuros, Giordano Bruno

(29 av 199 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mångfalden av exoplaneter

En avgörande insikt som vuxit fram med ett ökande antal kända exoplaneter är deras stora mångfald, där de flesta typer saknar motsvarigheter i vårt eget planetsystem. Den första kända exoplaneten 51 Peg b är en gasplanet med en massa på minst 0,5 Jupitermassor som kretsar ett varv runt sin stjärna 51

(51 av 363 ord)

Namngivning

Exoplaneterna får sina beteckningar efter sin moderstjärna, följt av en bokstav. Den först upptäckta exoplaneten

(15 av 103 ord)

Metoder att upptäcka och karakterisera exoplaneter

Direkta bilder av exoplaneter är bara möjliga att erhålla om dessa är mycket stora och därmed ljusstarka och belägna på stort avstånd från moderstjärnan. Oftast är sådana planeter unga. 2020 hade cirka 50 exoplaneter avbildats direkt, framför allt i det infraröda våglängdsområdet där skillnaden mellan planetens och stjärnans ljus är mindre än i synligt ljus.

Den metod som användes för att upptäckta de första exoplaneterna registrerar hur planeten påverkar moderstjärnans rörelse och kallas radialhastighetsmetoden. De flesta exoplaneter har upptäckts med

(80 av 1089 ord)

Exoplanetstudier med rymdteleskop

Till skillnad från jordbaserade teleskop kan rymdteleskop bedriva observationer kontinuerligt under lång tid med hög precision utan de begränsningar som orsakas av jordens atmosfär. Flera rymdteleskop har utnyttjat passagemetoden.

Den första banbrytande exoplanetsatelliten var europeiska CoRoT (Convection, Rotation and planetary Transits; 2006–13), ett samarbete mellan franska rymdstyrelsen CNES och ESA. CoRoT observerade totalt cirka 175 000 stjärnor

(57 av 405 ord)

Exoplaneternas egenskaper

Exoplaneter finns kring alla typer av stjärnor av olika massor, åldrar och metallhalter (halten grundämnen tyngre än helium). Det finns exoplaneter som kretsar kring båda stjärnorna i ett dubbelstjärnesystem och kring en av stjärnorna i ett dubbelsystem. Några har hittats i trippelsystem, och en exoplanet tillhör ett system med fyra stjärnor. Exoplaneter finns även kring döende stjärnor (röda jättestjärnor) och döda stjärnor (vita dvärgar, neutronstjärnor och pulsarer). Många av de hittills kända exoplaneterna kretsar kring små stjärnor eftersom de är

(80 av 834 ord)

Pulsarplaneter

De allra första säkra exoplaneterna upptäcktes på en helt oväntad plats, nämligen

(12 av 81 ord)

Planeter kring sollika stjärnor

Upptäckten av den första säkert belagda exoplaneten tillhörande en sollik stjärna tillkännagavs 1995 av de schweiziska astronomerna Michel Mayor (född 1942) och Didier Queloz (född 1966), som med en högupplösande spektrometer fann periodiska förändringar i

(35 av 250 ord)

Vad är en planet?

Ett problem i dessa sammanhang är hur man skall definiera en planet, något som var aktuellt ovan när det gällde pulsarplaneterna. Flera av de nyupptäckta objekten kring sollika stjärnor har massor

(31 av 218 ord)

Medverkande

  • Carina Persson
  • Dan Kiselman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, exoplanet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exoplanet