färöiska, västnordiskt språk, som med undantag av en minoritet dansktalande är modersmål för de ca 49 000 invånarna på Färöarna, samt för 20 000 i övriga Danmark. I likhet med isländska och

(32 av 205 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fonologi

Ett framträdande drag är ett rikt vokalsystem med talrika diftonger. Det för västnordiska språk karakteristiska u-omljudet realiseras före nasal med vokalen o som i västnorska dialekter,

(26 av 185 ord)

Morfologi

Fornspråkets rika böjningssystem är till stor del bevarat. Substantiv, adjektiv och

(11 av 33 ord)

Syntax

Subjektlösa satser och opersonliga konstruktioner förekommer rikligt. Bisatser är ofta oinledda.

(11 av 56 ord)

Ordförråd

Det centrala ordförrådet är väsentligen av norrönt ursprung, samtidigt som språket

(11 av 53 ord)

Dialekter

Dialektskillnaderna rör huvudsakligen uttalet men är i förhållande till landets ringa

(11 av 64 ord)

Medverkande

  • Björn Hagström
  • Mikael Parkvall

Litteraturanvisning

U. Clausén, Nyord i färöiskan (1978);
R. Djupedal, ”Litt om framvoksteren av det færøyske skriftmålet”, Norsk Språknemnd, Skrifter 3 (1964);
B. Hagström, Ändelsevokalerna i färöiskan (1967);
B. Hagström, ”Språk och språkförhållanden på Färöarna”, Nordisk Tidskrift 1986;
V.U. Hammershaimb,Færøsk Anthologi (1891);
M.A. Jacobsen & Chr. Matras, Føroysk–donsk orðabók (2:a upplagan 1961);
W.B. Lockwood, An Introduction to Modern Faroese (1955);
Chr. Matras, Stednavne paa de færøske Norðuroyar (1932);
J.H.W. Poulsen (utgivare), Føroysk–donsk orðabók (1974);
J.H.W. Poulsen m.fl., Føroysk orðabók (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, färöiska. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färöiska