färgindustri, industrigren inom kemisk industri som producerar färger och lacker för

(11 av 17 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tekniska språng

Den kemiska industrins genombrott under 1800-talets andra hälft vidgade basen för färgtillverkning, då ett starkt växande antal färgämnen kunde framställas på kemisk väg. I Tyskland blev den kemiska industrin en tillväxtmotor med

(32 av 226 ord)

Expansion och konsumtionsmättnad

Under mellankrigstiden var färgindustrin en av den svenska industrins mest expansiva branscher. Antalet sysselsatta ökade snabbt, dock utan att överstiga 0,5 % av antalet

(24 av 163 ord)

Företagsstruktur

Trots ett kraftigt tillskott av färgfabriker i Sverige under 1890-talet var det först efter första världskriget som en egentlig svensk färgindustri, specialiserad på färgtillverkning i industriell skala, etablerades. Till skillnad från länder som Tyskland, Storbritannien och USA, där färgtillverkning tidigt integrerades i de stora kemikoncernerna (bl.a. Hoechst, BASF och I.G. Farben i Tyskland, ICI i Storbritannien

(56 av 399 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

”Färgbranschen: Tillverkningsledet och detaljistledet. Struktur, prissättning och konkurrensbegränsande avtal”, Pris- och kartellfrågor 1970:9;
Björn Engman, Svensk färghandel i utveckling: En studie av svensk färghandel fram till 1984 och dess framtida utvecklingsmöjligheter ( 1984);
Alf Johansson, Alfort & Cronholm i svensk färgindustri ( 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, färgindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färgindustri