Kolvmotorn kan ha en eller flera cylindrar i vilka, under inverkan av den expanderande gasens tryck, kolvar rör sig fram och tillbaka. Kolvarna är förbundna med vevaxelns vevslängar genom vevstakarna. För att utjämna motorns gång fördelas vanligen arbetet på flera cylindrar med en för kolvarna gemensam vevaxel. Vevanordningen utförs så att kraftimpulserna från kolvarna blir jämnt fördelade under vevaxelns varv. Vevaxeln förses vanligtvis också med motvikter och svänghjul anordnade så att motorns vibrationer minskas. Cylindrarna kan i cylinderblocket anordnas i

(80 av 704 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ottomotorn

Ottomotorn, även benämnd bensin- , förgasar-, eller insprutningsmotor, kännetecknas av ett förbränningsförlopp som startar efter att en till 8–15 bar komprimerad homogen bränsle–luftblandning antänds med en elektrisk gnista. Från gnistan byggs en flamfront successivt upp och breder ut sig i förbränningsrummets samtliga riktningar. Utbredningshastigheten från tändstiftet är först låg men ökar sedan snabbt för att mot slutet avta och åter bli låg ute vid den kylda cylinderväggen. Flamfrontshastigheter på 10–25 m/s är

(72 av 506 ord)

Dieselmotorn

Dieselmotorn är en förbränningsmotor med kompressionständning enligt Rudolf Diesels process. I dieselmotorn komprimeras den insugna luften samt en liten mängd restgas från föregående cykel till ett högt tryck i motorcylindern, varefter bränslet under högt tryck sprutas in i förbränningsrummet när kolven befinner sig nära övre vändläget. Genom att luftens temperatur på grund av det höga trycket överstiger bränslets antändningstemperatur självantänder detta en kort tid efter insprutningen.

Som bränsle används i dieselmotorn vanligen relativt svårflyktiga brännoljor. Dieselmotorns effekt regleras genom mängden bränsle

(81 av 894 ord)

Homogenmotorn

Homogenmotorn, HCCI-motorn, är ny typ av motorteknologi med unika egenskaper. HCCI står för Homogeneous Charge Compression Ignition, dvs. homogen kompressionständning. Tekniken erbjuder

(22 av 155 ord)

Wankelmotorn

Wankelmotorn är en förbränningsmotor som arbetar enligt otto- eller dieselprincipen, den förra är vanligast. Wankelmotorn är uppbyggd av ett kring motoraxeln koncentriskt förlagt hus.

En triangulär, liksidig rotorskiva roterar under inverkan av förbränningstrycken.

(33 av 229 ord)

Frikolvsmotorn

Frikolvsmotorn är en linjär förbränningsmotor utan vevsystem i vilken kolvrörelsen styrs av krafter från förbränning, last, friktion, massa, och returanordning. Motortypen

(21 av 150 ord)

Medverkande

  • Ove Backlund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kolvmotorn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förbränningsmotor/kolvmotorn