Förenade Arabemiraten, stat på Arabiska halvön; 77 700 km2, 9,8 miljoner invånare (2020). Landet

(14 av 100 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Förenade Arabemiratens kustslätt har varmt och torrt klimat och åtskilliga saltträsk; längre in från kusten vidtar en torr och ofruktbar ökenartad stäpp. Endast i östra randen

(26 av 181 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Kusten mot Persiska viken är en utjämnad tidvattenkust med korallrev och breda, flacka

(13 av 92 ord)

Klimat

Förenade Arabemiraten har ett torrt ökenklimat. Nederbörden ligger normalt mellan 75–100

(11 av 60 ord)

Växt- och djurliv

Växtlivet är sparsamt och består mest av buskartade amarantväxter, euforbior och Zygophyʹllum-arter samt små bestånd av akacior

(17 av 128 ord)

Naturskydd

Förenade Arabemiraten hade 2010 en nationalpark och två områden som har

(11 av 15 ord)

Befolkning och etnografi

Före oljans upptäckt och omfattande utvinning under 1960-talet befolkades de sju schejkdömena av en mängd små arabiska stammar, som livnärde sig av boskapsskötsel, fiske och jordbruk samt i någon mån av handel och det försvinnande pärlfisket. De viktigaste stammarna grupperades i två stamfederationer, som oftast låg i konflikt med varandra, en motsättning

(52 av 370 ord)

Språk

Officiellt språk i Förenade Arabemiraten är högarabiska. Talspråket är relativt enhetligt

(11 av 58 ord)

Religion

Majoriteten av medborgarna hör till sunnitisk islam, med viss påverkan från

(11 av 75 ord)

Utbildning

Före 1953 fanns endast traditionella koranskolor (Kuttab). Detta år inrättades den första skolan av västerländsk typ. Officiellt är skolgång obligatorisk mellan 6 och 18 års ålder. Skolgången är gratis

(29 av 202 ord)

Sociala förhållanden

Förenade Arabemiraten har på grund av omfattande oljeexport och liten befolkning en av världens högsta BNP per capita, vilket har medgivit stora satsningar inom framför allt

(26 av 182 ord)

Näringsliv

Innan oljan upptäcktes ägnade sig den då fåtaliga befolkningen åt fiske, pärlfiske och handel samt i viss mån åt jordbruk och sjöröveri. Olja påträffades 1958 och har exporterats sedan 1962. De kända reserverna beräknas uppgå till 8 procent av världens

(40 av 284 ord)

Utrikeshandel

Sedan oljeexporten kom i gång på 1960-talet har Förenade Arabemiraten åtnjutit överskott i

(13 av 91 ord)

Turism

Förenade Arabemiraten har länge fungerat som mellanstation för trafik mellan Europa och södra Asien och Fjärran Östern. Först under senare delen av 1980-talet infördes en turistpolitik som tillät en utbyggnad av anläggningar för längre uppehåll. Vissa av emiraten har

(39 av 272 ord)

Kommunikationer

Sedan 1970 har Förenade Arabemiratens interna transportsystem byggts ut kraftigt, och

(11 av 73 ord)

Massmedier

Det finns åtta dagliga tidningar i Förenade Arabemiraten. Tidningar på arabiska utges i Abu Dhabi, Dubai

(16 av 110 ord)

Statsskick och politik

Federationen Förenade Arabemiraten utropades 1 december 1971 och består sedan 1972 av sju emirat. En provisorisk författning från 1971 har sedan förnyats vart femte år, senast 1996, då den interimistiska karaktären avskaffades och Abu Dhabi formellt blev huvudstad i Förenade Arabemiraten. Enligt Förenade Arabemiratens författning är det högsta politiska federala organet Högsta rådet, bestående av de sju emiratens härskare. Högsta rådet väljer vart femte år bland sina medlemmar en president (sedan 2004 emiren av Abu Dhabi, Khalifa ibn Zayid Al

(80 av 581 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Förenade Arabemiraten bygger i hög grad på islamisk rätt.

(11 av 45 ord)

Mänskliga rättigheter

Situationen för mänskliga rättigheter i Förenade Arabemiraten försämrades under 2012. Myndigheterna fängslade och deporterade godtyckligt människorättaktivister samt trakasserade och hotade samtidigt deras advokater. I september 2012 rapporterade Human Rights Watch om stora missförhållanden för immigrerade arbetare i huvudstaden Abu Dhabi och det

(42 av 293 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) ca 51 000 man värvad trupp och är organiserat i en

(14 av 86 ord)

Historia

Handel har ända sedan sumerisk tid varit en viktig näringsgren i området kring Persiska viken. Fram till exploateringen av oljefyndigheterna var de främsta

(23 av 163 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Jan Hjärpe
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ragnar Hall
 • Sune Persson
 • Tomas Gerholm
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

C.J. Gardell, Kris i Dubai: Maktkamp mellan emiraten (2010);
F. Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates (1982);
Malcolm C. Peck, The United Arab Emirates(1986);
Chloe L. Roux (utgivare), United Arab Emirates and Saudi Arabia: Background and Issues (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Förenade Arabemiraten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förenade-arabemiraten