företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster. Med tiden har en mångfald företagsformer etablerats, t.ex. enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och

(28 av 193 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den förindustriella utvecklingen

Före det moderna transportnätets och kommunikationernas framväxt, t.ex. telefon och järnvägar, leddes företagen oftast av sina ägare, ensamma eller i samarbete med andra i olika former av bolag. För flera företag var avsättningen begränsad till den lokala marknaden. Företagen var små och produktionen föga rationaliserad eller specialiserad. Bolagsformen fanns redan under antiken.

Då den dubbla (italienska) bokföringen utvecklades under medeltiden blev det möjligt att skilja mellan företag som ägdes av enskilda individer och sådana som var organiserade i bolagsform med

(80 av 583 ord)

1800-talet

Det moderna storföretaget är en produkt av, och en förutsättning för, det industriella samhället. Dessförinnan existerade inte produktion i stor skala; fabrikssystemet var en förutsättning för industrialismen, och därmed också för de problem som förknippas med att organisera en komplicerad produktion inom ett företag och finna en marknad för dess produktion. Järnvägsföretagen var

(53 av 375 ord)

1900-talet

Den liberala företagsepok som etablerats under 1800-talet kom i hög grad att övergå i sin direkta motsats under 1900-talet. Karakteristiskt är att flera av de företag som etablerades fram till 1914 under resten av 1900-talet blev dominerande. Svenska exempel är L.M. Ericsson & Co. och Asea; för övriga Västeuropa kan nämnas tyska företag som BASF och Thyssen samt nederländsk-brittiska Shell och Unilever. Amerikanska General Electric Company, Ford, General Motors Corporation och US Steel är också företag av denna karaktär.

Samtidigt existerade ett

(82 av 812 ord)

Nyföretagsamhet och företagandets renässans

1900-talets nyföretagande koncentrerades länge till ett fåtal centrala tekniska innovationer som fick sina genombrott under århundradets tidigare del. Mellankrigstiden nya företag kom således att få ett nära samband med fordons- och radioindustriernas spridning. Framför allt blev dock mellankrigstiden en konsolideringstid då mycket av den tekniska utvecklingen skedde inom de alltmer etablerade storföretagens laboratorieväggar.

Under 1950-

(55 av 387 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark
  • Rune Bunte
Källangivelse
Nationalencyklopedin, företag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/företag