försäkringsrörelse, försäkringsbolag som bedriver affärsverksamhet med bl.a. försäkringar. I Sverige, liksom i de flesta andra länder, skiljer man mellan offentlig och privat försäkring. Omfattningen av det offentliga försäkringsskyddet varierar från land till land. I Sverige innefattar det främst olika former av socialförsäkring, t.ex.

(43 av 300 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Associationsformer

Privat försäkring drivs i Sverige i tre associationsformer: ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsaktiebolag och understödsföreningar. Detsamma gäller i de flesta andra länder. Ett välkänt men ovanligt exempel på ett annorlunda sätt att driva försäkringsrörelse är dock Lloyd’s of London.

De ömsesidiga bolagen ägs av sina försäkringstagare. Dessa är, när det gäller direkt skadeförsäkring, utom konsumentförsäkring, i princip

(55 av 391 ord)

Försäkringslagstiftning

Försäkringsavtalslagen reglerar försäkringsgivarens informationsplikt, försäkringstagarens upplysningsplikt, påföljd av oriktiga uppgifter, utebliven premiebetalning och skadereglering. Bestämmelserna är till

(17 av 121 ord)

Historik

Idéhistoriskt kan man skilja mellan tre utvecklingslinjer inom det internationella försäkringsväsendet. Tanken på ömsesidig hjälp till skydd mot vissa vanliga skaderisker växte fram tidigt. Dagens ömsesidiga försäkringsbolag ger uttryck för samma kooperativa grundtanke. Mer kommersiellt betonade försäkringsarrangemang har sina rötter i de medeltida handelsstäderna kring Medelhavet och avsåg till en början enbart sjöförsäkring. Den tredje utvecklingslinjen var den offentliga,

(59 av 415 ord)

Medverkande

  • Björn Palmgren
  • Hans von Heijne
  • Tage Eriksson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, försäkringsrörelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/försäkringsrörelse