förskola, pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 1–5 år. De tidigare begreppen daghem och deltidsgrupp är numera ersatta med det enhetliga begreppet förskola. Förskolan skall kunna erbjuda omsorg och främja barns utveckling och lärande samtidigt som den skall vara organiserad så att föräldrarna kan förvärvsarbeta eller studera. Sedan hösten 1998 har förskolan en egen läroplan (Lpfö 98), som preciserar vilka

(61 av 434 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förskolans bakgrund och framväxt

Termen förskola började användas mer allmänt i samband med att barnstugeutredningen presenterade sitt betänkande ”Förskolan” 1972. Där formulerades pedagogiska principer och idéer – arbetslag, åldersblandade grupper och ett dialogpedagogiskt arbetssätt – som kom att betyda mycket för förskolans fortsatta inriktning. Utredningen pläderade för en sammanhållen förskola som skulle tillgodose både barnens och föräldrarnas behov. Verksamheten skulle på ett helt nytt sätt förena omsorgen om barnen med ett pedagogiskt innehåll. Enligt de pedagogiska målbeskrivningarna skulle förskolan tillsammans med hemmet skapa goda

(80 av 568 ord)

Medverkande

  • Sigbrit Wollbrand

Litteraturanvisning

Förskolan , SOU 1972:26-27; Pedagogiskt program för förskolan, utgiven av Socialstyrelsen (1987);
Barnomsorgen i Socialtjänsten, utgiven av Socialstyrelsen (1995);
Att erövra omvärlden, SOU 1997:157; Läroplan för förskolan (1998);
Barnomsorg och skola i siffror 1999, utgiven av Skolverket.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, förskola. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förskola