försvarsdoktrin, den uppsättning antaganden och principer som försvarspolitik och militär verksamhet vilar på. Försvarsdoktriner kan analytiskt delas upp i tre beståndsdelar: världsbilder, hotbilder och handlingsregler. Världsbilder avser de övergripande uppfattningarna om det internationella systemet, konflikter och uppkomsten av krig. Hotbilder anger de mer konkreta föreställningarna om de situationer i vilka de militära medlen skall kunna verka. Handlingsreglerna är principerna för hur dessa medel skall utformas och utnyttjas. Ofta består en uttalad doktrin enbart av dessa handlingsregler medan såväl världsbilder som

(80 av 715 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Wilhelm Agrell

Litteraturanvisning

W. Agrell, Alliansfrihet och atombomber ( 1985);
K. Brodin, Studiet av utrikespolitiska doktriner ( 1977);
N. Åkerman, Det begränsade kriget ( 1973).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, försvarsdoktrin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/försvarsdoktrin