förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning. Speciellt

(11 av 31 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Olika betydelser av ordet förvaltning

Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens och riksdagens) beslut. Organisatoriskt omfattar den

(21 av 146 ord)

Förvaltningsverksamhetens innehåll och omfång

Den offentliga förvaltningens verksamhetsområde varierar med avseende på innehåll och omfång beroende på vilken typ av stat som är aktuell. Den klassiska liberala staten hade en förvaltning av relativt begränsat omfång med yttre och

(34 av 238 ord)

Förvaltningens funktioner

Den traditionella normen (vad förvaltningen bör göra) anger att den skall bereda och verkställa politikernas beslut. Med beredning menas att förvaltningens anställda tar fram det underlag som

(27 av 189 ord)

Förvaltning och politik

Enligt förvaltningsnormen arbetar förvaltningen väsentligen med problemlösning, medan politikerna framför allt är inriktade på konfliktlösning. Politikerna arbetar med värderingar uttryckta i målsättningar och prioriteringar. Förvaltningens anställda är sysselsatta med att finna de

(32 av 226 ord)

Förvaltning och politisk demokrati

En omfattande förvaltningsorganisation representerar en oerhörd ansamling politiska resurser, inte minst kunskapsmässiga. Efter hand som välfärdsstaterna

(16 av 113 ord)

Medverkande

  • Lennart Lundquist

Litteraturanvisning

I medborgarnas tjänst, SOU 1997:57;
A. Farazmand, Modern Systems of Government ( 1997);
M. Lipsky, Street-Level Bureaucracy ( 1980), L. Lundquist, Förvaltning, stat och samhälle ( 1992);
L. Lundquist, Demokratins väktare ( 1998);
H. Strömberg, Allmän förvaltningsrätt ( 19:e upplagan 1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, förvaltning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förvaltning