B. Fredriksson & A. Gunnmo, Våra fackliga organisationer ( 7:e upplagan 1992);
J. Hermansson, Politik som intressekamp ( 1993);
A. Kjellberg, Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige ( 1997);
L. Lewin, Samhället och de organiserade intressena ( 1992);
B. Rothstein, Den korporativa staten ( 1992);
Y. Waldemarson, ”Kön, klass och statens finanser”, i L. Kvarnström m.fl., I statens tjänst: Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870–1930 ( 1996);
K. Östberg, Efter rösträtten: Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet ( 1997).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fackföreningsrörelsen/litteraturanvisning