Falu gruva, Stora kopparberget, under medeltiden även kallad Tiskasjöberg, historisk sulfidmalmsgruva med malmbehandlingsverk vid Falun, ingående i skogskoncernen STORA. Från 1980-talet

(21 av 144 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Undersökningar utförda med geologiska och arkeologiska metoder tyder på att brytningen påbörjats mellan 850 och 1080 e.Kr. Spektralanalyser av bronsföremål från Gotland kring 800–900-talen visar att kopparn i dessa fynd troligen kommer från Falu gruva. Under senare delen av 1200-talet börjar gruvans öden

(43 av 306 ord)

Gruvans geologi

Malmen i Falu gruva är av komplexmalmstyp och bildad genom vulkaniska processer. Efter malmens bildande för ca 1,9 miljarder år sedan

(21 av 146 ord)

Medverkande

  • Lennart Widenfalk
  • Tommy Forss

Litteraturanvisning

T. Forss, Stora Stöten ( 1990);
H. Koark m.fl., Falu gruvas geologi ( 1986);
S. Lindroth, Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början 1–2 ( 1955);
S. Rydberg, 1000 år vid Stora Kopparberget ( 1979);
S. Rydberg, Det stora Kopparberget ( 1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Falu gruva. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/falu-gruva