familj (jämför familia). Familjen är i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna. Grundläggande vid bildandet av nya familjer är det generella förbudet mot incest: barnen i ett äktenskap tvingas söka sina partner ur andra familjer. Genom detta får äktenskap och

(54 av 383 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Inom många kulturer har det vanligaste mönstret varit dels att de allra flesta människor ingick äktenskap, dels att detta som regel skedde vid unga åldrar. Klart avvikande från detta mönster var fram till början av 1900-talet det s.k. europeiska giftermålsmönstret, som innebar en mindre andel gifta av befolkningen samt att äktenskapsåldern var hög. I Västeuropa var familjebildningen beroende av tillgång på jord. Där stor knapphet rådde (exempelvis på Island och Färöarna) reglerades, eller till och

(75 av 535 ord)

Familjen som juridiskt begrepp

I regeringsformens (RF) stadganden om statsskickets grunder fastslås bl.a. att det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. Några omedelbara rättsverkningar följer emellertid inte härav. I brottsbalken (BrB)

(29 av 198 ord)

Medverkande

  • Anders Agell
  • Bernhard Helander
  • Hans Norman

Litteraturanvisning

Sten Carlsson, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället ( 1977);
D. Gaunt, Familjeliv i Norden ( 1983);
J. Hajnal, ”European Marriage Patterns in Perspective” i D.V. Glass & D.E.C. Eversley (utgivare), Population in History ( 1965);
P. Laslett & R. Wall (utgivare), Household and Family in Past Time ( 1974);
C. Lévi-Strauss, ”The Family”, H.L. Shapiro (utgivare), Man, Culture and Society ( rev.uppl. 1971);
H. Norman (utgivare), Den utsatta familjen ( 1983);
M.B. Sussman & S.K. Steinmetz (utgivare), Handbook of Marriage and the Family ( 1987);
C. Winberg, Folkökning och proletarisering ( 1975);
J. Yanagisako, ”Family and Household: The Analysis of Domestic Groups”, Annual Review of Anthropology 1979.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, familj. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/familj