fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling. Inför blodprovstagning som annars kan störas av ämnen absorberade från kosten samt inför operation och vissa undersökningar föreskrivs medicinsk fasta, i regel över natt – ofta 12 timmar för mat och 8 timmar för dryck.

För behandling av sjukdomstillstånd genom tillfällig kostinskränkning se fastebehandling. För fasta som utövas i perioder, till exempel vissa veckodagar eller vissa delar av dygnet, se intermittent

(80 av 622 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anne Sofie Roald
  • Jan Ovesen
  • Per Beskow
  • Stephan Rössner

Litteraturanvisning

”Fasten/Fasttage”, Theologische Realenzyklopädie 11 (1983);
”Fasting”, The Encyclopedia of Religion (1987);
Å. Andrén, ”Nattvardsförberedelser i reformationstidens svenska kyrkoliv”, Fasta och nattvardsgång (1952).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fasta. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fasta