faunavård inbegriper all verksamhet, t.ex. planering, beslut och praktiska åtgärder, som har till syfte att bevara ett områdes fauna. Genom att skydda och restaurera miljön för hotade och sällsynta arter försöker man ge alla inom området naturligt förekommande djurarter förutsättningar att leva vidare med livskraftiga populationer. Undantagsvis kan man också tvingas till direkta hjälpåtgärder för djurarter, t.ex. uppfödning och utplantering.

(60 av 424 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ingemar Ahlén

Litteraturanvisning

I. Ahlén, Faunavård ( 1977);
I. Ahlén m.fl., Faunavård i skogsbruket – allmän del ( reviderad upplaga 1986);
I. Ahlén & M. Tjernberg, ”Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige”, Sveriges Natur 1988;
B. Ehnström & H.W. Waldén, Faunavård i skogsbruket 2: Den lägre faunan ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, faunavård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/faunavård