feminism (franska féminisme, av latin feʹmina ’kvinna’), social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män. Feminism

(16 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Feminismen i Sverige

I Sverige introducerade Frida Stéenhoff termen feminism i föredraget ”Feminismens moral” 1903. Vid denna tid hade feminism inte någon specifik innebörd i Sverige. Det kunde både beteckna en allmänt positiv inställning till förbättrade villkor för kvinnor samt en kvinnopolitisk hållning som inkluderade såväl antimilitarism som sexualreformer och klassmedvetande. Det fanns kvinnor i rösträttsrörelsen som kallade sig feminister men

(58 av 406 ord)

Framväxt och utveckling

Beteckningen feminism används ibland, framförallt i ett historiskt perspektiv, synonymt med äldre beteckningar som kvinnosak och kvinnoemancipation, vilka till sitt innehåll hade en liknande innebörd. Bland tidiga feministiska skrifter märks i synnerhet Mary Wollstonecrafts ”A Vindication of the Rights of Woman” (1792; ”Till försvar för kvinnans rättigheter”), John Stuart Mills ”The Subjection of Women” (1869; ”Qvinnans underordnade ställning” och ”Förtrycket av kvinnorna”) och August Bebels ”Die Frau und der Sozialismus” (1883; ”Kvinnan och socialismen”). Här kommer de tre grundläggande idétraditionerna inom

(81 av 573 ord)

Medverkande

  • Emma Severinsson
  • Lisbeth Larsson
  • Ulla Manns

Litteraturanvisning

Sarah Banet-Weiser, Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny (2018);
Johanna Esseveld & Lisbeth Larsson (redaktörer), Kvinnopolitiska nyckeltexter (andra upplagan 1996);
Lena Gemzöe, Feminism (andra upplagan 2014);
Alison M. Jaggar & Iris Marion Young, A Companion to Feminist Philosophy (1998);
Lisbeth Larsson (redaktör), Feminismer (1996);
Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005);
Miriam Schneir (redaktör), Feminism in Our Time (1994);
Julia Serano, Whipping girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity (2007);
Dale Spender (redaktör), Feminist Theorists: Three Centuries of Women’s Intellectual Traditions (1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, feminism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feminism