fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt. Övervikt kan teoretiskt orsakas av andra kroppsbeståndsdelar än fett – det är till exempel möjligt att

(27 av 192 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Definition av fetma

Det finns ingen given optimal kroppsvikt. Uttryck som önskvärd vikt, idealvikt, normalvikt och trivselvikt används ofta utan att betydelsen definierats. De tabeller där önskvärd kroppsvikt framgår anger vanligen de kroppsvikter i förhållande till längd och kön som är förknippade med den lägsta

(42 av 299 ord)

Följder av fetma

Fettvävnaden anläggs olika hos män och kvinnor. Männen utvecklar i allmänhet sin fetma kring buken, medan hos kvinnor fettvävnaden vanligen ökar på stuss, höfter och lår. Effekten av viktökning inom dessa olika fettvävnadsområden har visat sig vara av stor betydelse för de risker som förknippas med fetma.

Den manliga typen av fetma (kulmagen, ”äppelfetman”) är

(55 av 389 ord)

Orsaker till fetma

Fetma är den vanligaste näringsrubbningen i de flesta av världens länder, vanligare än till exempel vitaminbrist eller undernäring. Fetma kommer alltid att uppstå om energiintaget överstiger energibehovet, eftersom energiöverskottet omvandlas till kroppsfett.

En fråga som ofta diskuteras är om fetma kan förklaras av en för långsam

(46 av 322 ord)

Åtgärder mot fetma

All viktreduktion bygger på grundprincipen att minska födointaget och öka den fysiska aktiviteten. Genom att byta ut föda

(18 av 127 ord)

Kostreglerande metoder

En rad så kallade mirakelmetoder har under åren lanserats och ofta fått stor publicitet. Utan undantag har dessa aldrig hållit vid vetenskaplig granskning. Vissa har till och med haft skadliga effekter på grund av ensidig kostsammansättning. Fastekurer förespråkas ofta som behandlingsalternativ vid fetma. Det finns dock inga belägg för att fasta ger någon bestående viktnedgång (utöver den initiala viktförlusten, som dessutom till stor del utgörs av kroppsvatten).

Flera namngivna bantningsmetoder (missvisande kallade ”dieter”) har vissa positiva

(76 av 542 ord)

Kirurgiska metoder

Vid extrem fetma kan fetmakirurgi (även kallad obesitaskirurgi eller bariatrisk kirurgi) ibland komma i fråga. Målsättningen är att åstadkomma en eller

(21 av 139 ord)

Läkemedel

Aptitreducerande medel besläktade med amfetamin är sedan länge inaktuella på grund av missbruk eller biverkningar

(15 av 101 ord)

Prognos

Resultaten vid behandling av fetma är ofta nedslående. Man räknar med att 90 procent återfaller. Långsiktig, bestående

(17 av 111 ord)

Medverkande

  • Jan-Öjvind Swahn
  • Jörgen Malmquist
  • Lars Ellegård
  • Mikael Ekelund
  • Stephan Rössner

Litteraturanvisning

Mat vid fetma, utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering ( 2013).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fetma. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fetma