diabeʹtes (grekiska diabēʹtēs, till diabainō [-baiʹ-], ’passera igenom’, med syftning på den

(12 av 100 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Glukos, sjukdomens centrala substans

Även om alla delar av ämnesomsättningen (metabolismen) kan påverkas vid diabetes är det kroppens viktigaste enkla sockerart,

(17 av 121 ord)

Glukosmätning

Den enklaste testmetoden är undersökning av ett urinprov med en testremsa som visar om glukos finns (i en halt som är större än den mycket låga halt som förekommer normalt). Om glukos saknas i urinen vid sådant test utesluter detta dock inte diabetes. Glukos kan också analyseras kvantitativt i urin. Om detta utförs i ett stickprov av den urin som patienten samlat in under 24 timmar kan man

(68 av 483 ord)

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes kännetecknas av att förmågan hos B-cellerna i bukspottkörtelns Langerhans cellöar att bilda insulin successivt avtar, vilket leder till insulinbrist. Den bakomliggande

(23 av 156 ord)

Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes debuterar efter 30 års ålder och utgör 80 % av alla diabetesfall i Sverige. I Skandinavien

(18 av 106 ord)

Andra former av diabetes

LADA (latent autoimmune diabetes in the adult) börjar i vuxen ålder och är vanligen förknippad med övervikt. I tidiga stadier kräver sjukdomen inte insulinbehandling och uppfattas ofta som typ 2-diabetes. Antikroppar mot bukspottkörtelns

(33 av 227 ord)

Sjukdomsmekanismer

Insulin stimulerar upptaget av glukos från blodet till musklerna, levern och fettväven. Vid insulinbrist minskar

(15 av 102 ord)

Symtom

Symtomen vid diabetes är ökade urinmängder, törst, viktminskning och trötthet. Symtomens svårighetsgrad

(12 av 79 ord)

Behandling

I ännu högre grad än vid flertalet andra långvariga sjukdomar gäller att behandlingen måste ske i samverkan och samförstånd mellan sjukvårdspersonal och personen med diabetes. Målsättningen med behandlingen av diabetes är att uppnå symtomfrihet och att minska risken för akuta och långsiktiga komplikationer. Omfattande vetenskaplig dokumentation visar att målet mest sannolikt kan uppnås om blodglukos hålls inom normala gränser eller mycket nära dessa. Därigenom minimeras övriga ämnesomsättningsstörningar som diabetes kan framkalla.

Eftersom plasmaglukos kan variera betydligt från en stund till

(80 av 1497 ord)

Komplikationer

Komplikationerna till diabetessjukdomen är dels akuta, dels sendiabetiska, det vill säga uppträdande efter flera års sjukdom.

Akuta komplikationer är främst hypoglukemi (låg glukoshalt i blodet) och hyperglukemi (hög glukoshalt i blodet), med eller utan metabolisk acidos.

Hypoglukemi uppstår när för mycket insulin eller tabletter tillförs i förhållande till behovet. Symtomen är svettningar, darrningar,

(53 av 372 ord)

Diabetes och graviditet

Förr hade kvinnor med diabetes svårt att bli gravida. Risken för grava missbildningar, intrauterin fosterdöd och sjuka

(17 av 115 ord)

Prognos

Före upptäckten av insulin (Banting och Best) samt introduktionen av insulinbehandling

(11 av 71 ord)

Diabetes hos husdjur

Bland husdjuren förekommer diabetes hos äldre hundar, huvudsakligen av honkön, och ibland hos katter, särskilt

(15 av 104 ord)

Medverkande

  • Carl-David Agardh
  • Gösta Winqvist
  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

R. Hanås, Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna – hur du blir expert på din egen diabetes (3:e upplagan 2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, diabetes. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diabetes