Om sociala arrendebestämmelser, avlösning av arrendejordbruk, förekommande av vanhävd, upphävande av fideikommiss i fast egendom, anskaffande av tomtmark till bostäder m.m., SOU 1923:40; Promemoria angående avveckling av bestående fideikommiss, SOU 1935:50; Avveckling av fideikommissen, SOU 1959:40;
N. Segerstråle, Svenska fideikommiss ( 1981).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fideikommiss/litteraturanvisning