Filippinerna har haft goda förutsättningar för att utveckla näringslivet, med bördig jordbruksmark, fiskrika vatten och mineral- och energiråvaror av olika slag. En första industrialisering kom tidigt, och redan på 1960-talet svarade industrin för ungefär en fjärdedel av BNP. Landet var då ett av de rikaste i Sydöstasien.

Utvecklingen blev dock inte lika snabb som i de flesta andra länder i regionen. Från kolonialtiden ärvde det självständiga Filippinerna ett mycket ojämlikt markägande med storgodsägare som var föga intresserade

(77 av 543 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Förutsättningarna för jordbruk är relativt goda, framför allt på Luzon och Mindanao, men i jämförelse med nästan alla andra länder i Öst- och Sydöstasien är Filippinernas jordbruk underutvecklat. Spannmål och grönsaker odlas för hemmamarknaden, medan jordbruksexporten huvudsakligen utgörs av tropisk frukt. Den svarar numera för mindre än 5 procent av alla exportinkomster.

Cirka 40 procent av landarealen

(57 av 401 ord)

Skogsbruk

I början av 1950-talet var halva landets yta skogtäckt, det allra mesta med ursprunglig tropisk regnskog. Under 1960-talet började skogsavverkning och export av timmer och trävaror i större skala, och därefter blev Filippinerna ett av de länder i världen där den tropiska regnskogen försvann i snabbast takt. Avskogningen var tämligen vårdslös

(51 av 362 ord)

Fiske

Kring de filippinska öarna finns mycket artrika fiskevatten, och fisk är den viktigaste källan till animaliskt protein i kosten. Under senare delen av 1980-talet svarade fisket för 5 procent av BNP,

(31 av 219 ord)

Mineral

I olika delar av den filippinska övärlden finns mineralförekomster av många slag. I mitten av 1900-talet tillhörde en koppargruva och en nickelgruva de största i sitt slag i världen och fram till början av 1980-talet blev gruvdriften alltmer omfattande. Därefter kom en stagnation och sedan en kraftig

(47 av 331 ord)

Energi

Landet har energiråvaror av olika slag men de har hittills tagits i anspråk i begränsad mån. Ute till havs torde finnas betydligt mer av fossila bränslen och prospektering pågår. Behovet att importera energiråvaror har minskat sedan 1970-talet, men 2000–04 täcktes ändå 42 procent av energibehovet av import. Det höga världsmarknadspriset på olja

(52 av 366 ord)

Industri

Den tidigaste industrin bearbetade råvaror från jordbruket till livsmedel som socker och kokosolja. Den industri som växte fram på 1950- och 60-talen skyddades av höga tullar och importkvoter och tillverkade enklare varor för inhemsk konsumtion. Redan på 1960-talet svarade industrin för 22–25 procent av

(44 av 308 ord)

Utrikeshandel

I början av 1970-talet bestod mer än hälften av exporten av produkter från kokospalmer samt socker, timmer och koppar. I mitten av 00-talet svarade dessa varor för endast 2–3 procent av exporten medan 90 procent bestod av industrivaror. Export av textilvaror

(41 av 291 ord)

Turism och gastronomi

I slutet av 00-talet besöktes Filippinerna årligen av cirka 6 miljoner utländska turister. Det gav landet ett betydande inflöde av utländsk valuta, även om det utgjorde mindre än hälften av den valuta som filippinska gästarbetare

(35 av 240 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/filippinerna/näringsliv