Filippinernas författning antogs genom en folkomröstning 1987. Enligt grundlagen är presidenten stats- och regeringschef samt överbefälhavare och utses för en mandatperiod på sex år. Även vicepresidenten väljs och kan därför ha en annan ideologisk hemvist än statschefen. President sedan 2010 är Benigno Aquino.

Den lagstiftande makten innehas av kongressens två kamrar, representanthuset med ett varierande antal ledamöter (284 år 2011) och senaten med 24. Senatorerna väljs för sex år och får väljas om en gång. Senatsval hålls dock vart tredje

(80 av 619 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Statsskick

Filippinernas författning antogs genom en folkomröstning 1987. Enligt grundlagen är presidenten stats- och regeringschef samt överbefälhavare och utses för en mandatperiod på sex år. Även vicepresidenten väljs och kan därför ha en annan ideologisk

(34 av 241 ord)

Politik

Politiken domineras på samtliga nivåer av företrädare för landets traditionella elit. Röstköp är vanliga. Det finns inga stora ideologiska skillnader mellan partierna, som ofta bildas för att stödja en enskild kandidat inför presidentval. Partilojaliteten betyder föga, då många ledamöter byter parti i samband med ett maktskifte. Inför presidentval är det vanligt att partier splittras och att nya politiska allianser sluts. Partier som företräder svagare grupper har även tidigare

(68 av 482 ord)

Medverkande

  • Gert Holmertz
  • Lena Karlsson
  • Sanna Trygg
  • Stefan Eklöf Amirell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Statsskick och politik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/filippinerna/statsskick-och-politik