finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas

(11 av 57 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Syftet med finanspolitiken

Ursprungligen var syftet med finanspolitiken att finansiera de offentliga utgifterna. Det ansågs allmänt att det därvid var

(17 av 116 ord)

Kontracyklisk finanspolitik och multiplikatoreffekt

Två vanliga begrepp inom finanspolitiken är kontracyklisk finanspolitik och multiplikatoreffekt. De nya tankegångarna innebar att man övergav

(17 av 115 ord)

Svensk finanspolitik

Politiskt introducerades en aktiv finanspolitik i Sverige av finansministern Ernst Wigforss genom hans första budgetproposition 1933. Wigforss

(17 av 121 ord)

Finanspolitikens medel

Medlen inom finanspolitiken är främst beskattningen samt statsbudgetens omfattning och innehåll. Man kan sålunda anpassa skattesatser och utgiftsprogram till konjunkturerna, t.ex. genom lägre

(23 av 160 ord)

Sveriges finanspolitiska ramverk

Som en direkt följd av 1990-talets statsfinansiella kris i Sverige antog

(11 av 63 ord)

Överskottsmålet för den offentliga sektorn

Regeringen är enligt budgetlagen skyldig att lämna ett förslag till mål för den offentliga sektorns sparande. Riksdagen

(17 av 118 ord)

Utgiftstak för staten

Enligt budgetlagen ska regeringen för en treårsperiod föreslå tak för statens

(11 av 36 ord)

Krav på kommunsektorn att ha budgetar i balans

Varje kommun och landsting ska budgetera för ett resultat i balans.

(11 av 34 ord)

Medverkande

  • Ingemar Mundebo
Källangivelse
Nationalencyklopedin, finanspolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finanspolitik