Genom freden i Fredrikshamn i september 1809 avträdde Sverige sex län, som inte bildade en politisk, ekonomisk, eller förvaltningsmässig enhet men som blev det efter föreningen med Ryssland. Redan före fredsslutet hölls från mars till juli en lantdag i Borgå där Alexander I i huvudsak reglerade relationerna till sina nya undersåtar.

Det ryska riket utgjorde vid denna tid ingen enhetsstat utan var sammansatt av folk och områden med egna lagar och särförvaltning. Det var sålunda inte exceptionellt att storfurstendömet Finland fick

(80 av 2075 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Max Engman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Storfurstendömet 1809–1917. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finland/historia/storfurstendömet-1809-1917