finsk-ugriska religioner, de inhemska, sinsemellan mycket olika religionsformerna hos de folk som talar finsk-ugriska språk. Den tidigare uppfattningen att det har funnits en finsk-ugrisk ”ur-religion” är numera övergiven.

Trots olika naturförhållanden, näringar och grad av påverkan från andra religioner (kristendom eller islam) och kulturer (samojedisk, skandinavisk, slavisk, turkisk, tatarisk etc.) fanns karaktärsdrag som var gemensamma för flera av de finsk-ugriska religionerna. Ett sådant gemensamt drag var att intresset koncentrerades till detta liv mer än till ett

(76 av 537 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Håkan Rydving

Litteraturanvisning

”Finno-Ugric Religions”, The Encyclopedia of Religion ( 1987);
U. Holmberg, Finno-Ugric, Siberian, Mythology of All Races 4 ( 2:a upplagan 1964);
L. Honko, ”De finsk-ugriske folks religion” i J.P. Asmussen & J. Læssøe (utgivare), Illustreret Religionshistorie 1 ( 1968);
I. Paulson, ”Die Religionen der finnischen Völker” i I. Paulson m.fl. (utgivare), Die Religionen Nordeurasiens und der amerikanischen Arktis ( 1962).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, finsk-ugriska religioner. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finsk-ugriska-religioner