Fiske är ett av människans äldsta försörjningssätt, vilket bl.a. visats genom förhistoriska fynd i kustområden världen över. Det var insamlingen av ätbara växter och infångandet av djur som under äldre stenåldern (paleolitikum) utvidgades till att omfatta först skaldjur och senare fisk. Under yngre stenåldern (neolitikum) utvecklades speciella fiskeredskap (se nedan).

Fisket har vanligtvis varit ett komplement till insamling och jakt

(60 av 425 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Redskap och metoder

Det är troligt att de tidigaste fiskemetoderna inkluderade fiskfångst med händerna (som i Australien in i vår tid) och med stenar eller redskap som i huvudsak varit avsedda för andra ändamål. Bland fynd från äldre stenåldern finns nämligen fiskrester men inga specifika redskap. Från yngre stenåldern finns det däremot, t.ex. i Norden, talrika fynd av fiskkrokar av såväl ben som flinta. Förmodligen var dock de första krokarna av trä.

(69 av 492 ord)

Medverkande

  • Jan-Åke Alvarsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Fiske ur etnografiskt perspektiv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiske/fiske-ur-etnografiskt-perspektiv