Kontrollen sker enligt de förfaranden som EG angivit i Ministerrådets förordning (EEG) nummer 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken, vanligen benämnd kontrollförordningen. Kontrollsystemet omfattar alla delar av fiskeripolitiken vilken innefattar åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurser, strukturåtgärder och åtgärder avseende en gemensam marknadsorganisation.

Medlemsstaterna ansvarar för kontrollen inom sina territorier och därutanför liggande havsområden över vilka de har överhöghet eller jurisdiktion. Med det sistnämnda avses främst områden vilka inrättats som fiskezoner eller ekonomiska zoner.

I

(80 av 761 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bengt Högberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kontroll av fisket och fiskerinäringen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiske/kontroll-av-fisket-och-fiskerinäringen