Sötvattensfiske bedrivs i sjöar och rinnande vattendrag. Främst avses fiske i naturliga vatten, men även fiskodling i anlagda dammar kan räknas till sötvattensfisket. Redskapstyperna inom sötvattensfisket är avsevärt fler än inom havsfisket. De grundläggande redskapen är ljuster, krokar (mete, ståndkrok, långrev), garn, notar (främst kilnot) och instängningsredskap. De sistnämnda kan utgöras av stora, fast förankrade byggnadsverk i de större älvarna (t.ex. laxkista och pata) eller

(65 av 463 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sverige

Under Gustav Vasas tid tillskansade sig kronan egna fiskevatten och skatteinkomster från i huvudsak lax-, sik- och ålfiskena. När klosterväsendet upphörde vid reformationen fördes kunskapen om fiskodling vidare av godsen, som hade anställda fiskare. Även i anslutning till bondbyarna och prästgårdarna i Skåne fanns det fiskdammar i slutet av 1600- och 1700-talen.

Fisket i älvar och sjöar fick avgörande betydelse under kolonisationen av Norrlands inland, och senare även som komplement till ett extensivt jordbruk. Västerbotten var det främsta laxproducerande landskapet.

(80 av 897 ord)

Medverkande

  • Göran Sjögård
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sötvattensfisket. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiske/sötvattensfisket