fission (latin fiʹssio ’klyvning’, av fiʹndo ’klyva’, ’(sönder)dela’), kärnklyvning, atomklyvning, process

(11 av 50 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historisk bakgrund

Enrico Fermi började, strax efter det att neutronen upptäckts 1932, experimentera med att bestråla tunga atomkärnor som uran med neutroner med avsikt att producera ännu tyngre grundämnen. Resultaten

(28 av 195 ord)

Fissionsprocessen

Då en tung kärna träffas av en neutron exciteras kärnan och börjar vibrera. De elektrostatiska krafterna strävar efter att deformera kärnan för att därigenom minska Coulombenergin. Ytspänningen

(27 av 188 ord)

Energiutveckling

En första grov uppskattning av energiutvecklingen i fissionsprocessen kan fås ur atomkärnornas bindningsenergier. Bindningsenergin per nukleon, EB/A, är omkring 7,6

(20 av 151 ord)

Kedjereaktioner

Spontan fission är mycket sällsynt i naturen. Det krävs i allmänhet en yttre neutronbestrålning för att starta en fission (neutroninducerad fission). Sannolikheten för denna process är beroende av neutronstrålningens intensitet och energi.

(32 av 228 ord)

Medverkande

  • Hans Ryde

Litteraturanvisning

50 Years with Nuclear Fission, utgiven av American Nuclear Society Inc. (1990);
L. Fermi, Atoms in the Family (1954);
B. Ringström (utgivare), Kärnenergi i utveckling (1986);
C.-O. Wene, ”Fission”, Kosmos 1976.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fission. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fission