flagga, duk av symbolisk innebörd avsedd att hissas på en stång eller ombord på fartyg på en motsvarande anordning.

(19 av 130 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Bruket av flaggor uppstod ur behovet av igenkänningstecken och sambandsmedel till sjöss. Äldsta vittnesbördet härom är från Kina på 3000-talet f.Kr. Länge utgjordes flaggorna av enfärgade dukar med olika utformning. Flaggor med speciella symboler på dukarna började användas i samband

(40 av 280 ord)

Svenska flaggan

Den svenska flaggans ålder kan inte exakt fastställas. De första säkra uppgifterna om en blå duk med ett gult kors daterar sig till omkring mitten av 1500-talet. Blått och gult (guld) var då sedan gammalt svenska färger. Folkungaättens vapen, som 1275 blev kungavapen för Magnus Ladulås, visade i ett blått fält ett upprest lejon av guld, och som Sveriges riksvapen antogs 1364 av Albrekt av Mecklenburg en blå sköld med tre öppna kronor av guld. När dessa båda vapen 1448

(80 av 806 ord)

Medverkande

  • Jan von Konow

Litteraturanvisning

Allmänt:
E.M.C. Barraclough & W.G. Crampton, Flaggor (svensk översättning 1990);
W.G. Crampton, The Complete Guide to Flags ( 1989);
E. Inglefield, Pocket Book of Flags ( 1988);
O. Neubecker, Fahnen und Flaggen ( 1939);
Christian F. Pedersen, Flaggor i färg (svensk översättning 1981);
M. Talocci, Guide to the Flags of the World (3:e upplagan 1989);
Whitney Smith, Flags Through the Ages and Across the World ( 1975).
Sverige:
J. von Konow, Svenska flaggan: När? Hur? Och varför ( 1986);
T. Lenk, ”Den svenska flaggans historia”, i O. Lybeck (utgivare), Svenska flottans historia 1–2 ( 1942–43).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flagga. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flagga