flodvågskatastrofen, tsunamikatastrofen, benämning på den naturkatastrof i form av en tsunami som drabbade

(13 av 89 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Katastrofens omfattning

De tsunamivågor som bildades efter jordskalvet nådde kusterna runt Indiska oceanen vid olika tidpunkter beroende på avstånd och vågutbredningshastighet från skalvets epicentrum. Norra delen av Sumatra nåddes av vågorna redan en kvart efter skalvet, Sri Lankas och Indiens kuster efter halvannan timme, medan Thailand drabbades först efter två timmar och Afrikas kust

(52 av 369 ord)

Händelseförloppet: Internationellt

Tsunamin slog till utan förvarning och skoningslöst. Ett varningssystem mot tsunamier saknades i området. Det varningssystem som finns i Stilla havet – Hawaii Pacific Tsunami Warning Center – informerade om tsunamin 15 minuter efter jordskalvet, men den informationen fördes inte

(40 av 284 ord)

Händelseförloppet: Sverige

Kl. 3.35 rapporterade Tidningarnas Telegrambyrå (TT) att ett kraftigt jordskalv hade skakat Sumatra. Den nyheten vidarebefordrades i Ekots nyhetssändning 4.00 tillsammans med bedömningen att tusentals människor kunde ha skadats. Det första samtalet från allmänheten till svenska UD om katastrofen kom mellan 5.30 och 5.40 svensk tid. Kl. 5.42 sände TT ut en nyhetsflash med följande lydelse: ”Många människor saknas efter att enorma flodvågor svept över turistorten Phuket i södra Thailand, uppgav

(71 av 507 ord)

Åtgärdsfasen: Internationellt

Ett stort antal nationella och internationella hjälporganisationer var på plats ganska snabbt efter det att katastrofens omfattning blivit någorlunda känd. I många fall var det rapporter från pressen som styrde vilka vägar

(32 av 218 ord)

Åtgärdsfasen: Sverige

Den svenska Katastrofkommissionen är på många punkter mycket kritisk till bristerna i regeringens och olika myndigheters krishantering. Regeringskansliet saknade vid tiden för flodvågskatastrofen en fungerande organisation för hantering av större kriser. Propåer om en krishanteringsfunktion i Regeringskansliet hade aktualiserats vid flera tillfällen – i synnerhet med

(46 av 320 ord)

Stöd- och samordning i Sverige

Som den nationella katastrof flodvågskatastrofen betraktades i Sverige gav regeringen 10 januari 2005 Försvarsdepartementet i uppgift att inrätta ett nationellt råd för samordning och stöd till drabbade.

(27 av 188 ord)

Nationella och internationella lärdomar

Den internationella hjälpen i samband med flodvågskatastrofen var både snabb och resursstark. Men för framtiden finns det en hel del att lära. Enligt den utvärdering som gjordes av Tsunami Evaluation Coalition (framlagd i juli 2006) behöver biståndsorganisationerna i framtiden bli väsentligt bättre på att lyssna på, informera och samarbeta med lokalbefolkningen i katastrofdrabbade områden. När det gäller humanitära organisationer visar utvärderingen att de inte bör ge

(66 av 466 ord)

Flodvågskatastrofens politiska konsekvenser i Sverige

På initiativ av de borgerliga partierna genomförde riksdagens konstitutionsutskott (KU) förhör med ett antal tjänstemän och politiker som spelat en mer framträdande roll i samband med flodvågskatastrofen. Bland

(28 av 198 ord)

Minnesvård

image/jpeg

flodvågskatastrofen. Minnesvården för flodvågskatastrofens offer på Blockhusudden i Stockholm invigdes 2018.

(13 av 60 ord)

Medverkande

  • Arne Järtelius
  • Sanna Trygg

Litteraturanvisning

Joint Evaluation of the International Response to the Indian Ocean Tsunami, utgiven av Tsunami Evaluation Coalition (2006);
Sverige och tsunamin: Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104;
A. Wijkman, Tsunamin: Den onödiga tragedin (2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flodvågskatastrofen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flodvågskatastrofen