floravård, all verksamhet, t.ex. planering, beslut och praktiska åtgärder, som har till syfte att bevara ett områdes flora. Genom skydd, skötsel och restaurering av miljön för hotade och sällsynta arter vill man försöka ge alla inom området naturligt förekommande växter, svampar och alger förutsättningar att

(45 av 320 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Olle G. Olsson

Litteraturanvisning

G. Almgren m.fl., Ädellövskog – ekologi och skötsel ( 1984);
T. Ingelög, Floravård i skogsbruket – allmän del ( 1984);
T. Ingelög m.fl., Floravård i skogsbruket – artdel ( 1984);
T. Ingelög m.fl., Floravård i skogsbruket: Skyddsvärda skogsväxter i Sverige – fotoflora i färg ( 1984);
Roger Olsson, Hotade djur och växter i Norden ( 1980);
Roger Olsson, Levande skog – skogsbruket i naturvårdsperspektiv ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, floravård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/floravård