flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.

(11 av 69 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utformning

Dagens flygplan har principiellt samma utformning som bröderna Wrights flygplan från 1903. En flygkropp innehåller last, förare och utrustning. Den bärs upp av vingar, som alstrar lyftkraft, på helikoptrar arrangerade som rotorer.

(32 av 223 ord)

Lyftkraft

Det finns många sätt att förklara varför det går att flyga med farkoster tyngre än luft. Den grundläggande fysikaliska förklaringen är följande. Om man applicerar en kraft på en

(29 av 201 ord)

Struktur och material

Kropp, vingar, stabiliseringssystem och styrytor byggs upp av struktur. I början bestod strukturen av en fackverkskonstruktion, som förstärktes med stöttor och stag och som täcktes med duk

(27 av 188 ord)

Motorn

Den ursprungliga flygmotorn var en förbränningsmotor, oftast av Otto-typ, som drev en propeller. Detta system återfinns

(16 av 112 ord)

Stabilitet och styrsystem

Ett flygplan ska dels ha en inneboende stabilitet, dels kunna styras i enlighet med förarens instruktioner. Med stabilitet menas att planet efter en yttre störning ska återgå till sitt tidigare jämviktsläge. Det får emellertid inte vara för stabilt. I motsats till det stabila flygplanet fortsätter det instabila en rörelse som en störning initierat. Då blir det

(56 av 393 ord)

Last

Flygplanen bär en viss mängd last utöver bränsle, förare och utrustning. Trafikflygplanens last är passagerare och gods. De största trafikflygplanen tar mer än 500 passagerare

(25 av 176 ord)

Utveckling

Framtidens flygplan kommer att vara säkrare och mer ekonomiska än dagens. Det finns behov av många transportflygplanstyper, optimerade

(18 av 123 ord)

Flygets miljöpåverkan

(1 av 1 ord)

Utsläpp

Likt övriga transportslag påverkar flyget miljön och klimatet på olika sätt. Globalt utgör flygets utsläpp 2 procent av de totala koldioxidutsläppen (2014). Denna andel kommer enligt

(26 av 185 ord)

Buller

Flygbuller uppstår framför allt när flygplan startar och landar. Vid start är motorpådraget högt, men eftersom planet oftast stiger

(19 av 131 ord)

Teknikutveckling och framtida åtgärder

Bränsleförbrukningen per passagerarkilometer för ett modernt jetflygplan är 70 procent lägre i dag (2014) jämfört med för fyrtio år sedan.

(20 av 141 ord)

Internationella överenskommelser

En global överenskommelse inom flygindustrin antagen 2009 satte upp mål för flygets framtida reducering av koldioxidutsläpp. Även FN har genom flygorganet ICAO ställt sig bakom dessa mål. Under

(28 av 195 ord)

Medverkande

  • Henrik Littorin
  • Johan Warell
  • Lennart Berns
  • Tore Gullstrand
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flygplan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flygplan