flyktingorganisation, internationellt eller nationellt organ som samordnar hjälpinsatser för flyktingar.

Flyktingorganisationer har funnits sedan första världskriget. Internationella mellanstatliga flyktingorganisationer som har suveräna stater som

(24 av 167 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

High Commissioner for Refugees 1921–30

Under och efter första världskriget ägde politiska omvälvningar rum i dåvarande Ryssland och Osmanska riket som ledde till att människor tvingades lämna sina hemländer. Många flydde från Ryssland för att inte bli offer för

(34 av 233 ord)

Nansen International Office 1930–38

Efter Nansens död 1930 omorganiserade Folkförbundet den internationella biståndsverksamheten för flyktingar. Den nya organisationen Nansen

(15 av 94 ord)

High Commissioner’s Office for Refugees (Jewish and others) coming from Germany 1933–38

Adolf Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 ledde omedelbart till massflykt från landet. Nationernas förbund ville etablera en ny organisation, något som Tyskland som vid den tiden var medlem av Nationernas

(30 av 191 ord)

High Commissioner’s Office for All Refugees 1938–46

1938 bestämde Nationernas förbund att de två flyktingorganisationer som vid den här tiden arbetade parallellt skulle slås samman. 1939 utvidgades den nya

(22 av 144 ord)

Inter-Governmental Committee for Refugees 1938–46

På initiativ av USA:s president Franklin D. Roosevelt bildades den mellanstatliga organisationen Inter-Governmental Committee for Refugees (IGCR). Dess huvudsakliga

(19 av 134 ord)

United Nations Relief and Rehabilitation Administration 1943–47

UNRRA bildades 1943 för att lösa de ekonomiska och sociala problem med personer som under andra världskriget fördrivits

(18 av 124 ord)

International Refugee Organisation 1946–51

När FN:s generalförsamling möttes första gången 1946 diskuterade de 51 medlemsstaterna hur flyktingsituationen skulle lösas sedan UNRRA:s verksamhet upphört. Sammanlagt var 2 miljoner personer i behov av hjälp. Dessa utgjordes av nya flyktingar från östeuropa samt av personer

(38 av 265 ord)

United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 1949–

UNRWA kom till 1949 sedan närmare 1 miljon palestinska araber förlorat

(11 av 57 ord)

United Nations Korean Reconstruction Agency (UNKRA) 1950–58

UNKRA etablerades under Koreakriget för att bistå flyktingar i Sydkorea samt

(11 av 27 ord)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 1951–

FN:s generalförsamling beslöt i december 1950 att inrätta UNHCR som ett subsidiärt organ under generalförsamlingen. Sovjetunionen och övriga öststater röstade emot.

Som flykting skulle anses vara ”var och en som i sitt hemland hade en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet eller politisk åskådning”. När UNHCR inledde sin verksamhet fanns cirka 2 miljoner

(57 av 389 ord)

Medverkande

  • Göran Melander

Litteraturanvisning

L.W. Holborn, The International Refugee Organization (1956);
L.W. Holborn, Refugees – A Problem of Our Time: The Work of the UNHCR: 1951–1972 1–2 (1975);
G. Loescher, The UNHCR and World Politics (2001);
J.H. Simpson, The Refugee Problem (1939).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flyktingorganisation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flyktingorganisation