flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers. Vätskor och kristaller är de klassiska formerna för kondenserad materia, i vilka atomer eller molekyler kännetecknas av en viss lägesordning till skillnad från den totala oregelbundenheten i en gas. Medan vi i en kristall har fjärrordning, dvs. regelbundenhet i läget över tusentals atomavstånd är det i en vätska enbart fråga om närordning, dvs. att en atom eller molekyl har

(80 av 581 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fysikaliska egenskaper

Jämfört med en vanlig dubbelbrytande kristall har en nematisk vätskekristall dels ovanligt hög dubbelbrytning, dels den

(16 av 111 ord)

Kirala effekter

En flytande kristall som förlorar sin spegelsymmetri, antingen genom att dess molekyler bibringats kiralitet eller genom dopning med kiralt ämne, kommer att manifestera detta på olika sätt. I en nematisk vätska antar molekylaxeln en helix-struktur (N*, bild 3), vars periodlängd ofta

(41 av 288 ord)

Användningar

Flytande kristaller har användning framför allt som elektrooptiska material. Deras fördel är låg strömförbrukning och låga spänningar jämte möjligheten att tillverka optiska element täckande stora ytor, t.ex. för flata bildskärmar. De allmänt bekanta tillämpningarna är alfanumeriska visarelement i klockor, kalkylatorer m.m. För användningen av flytande kristaller har ett antal elektrooptiska principer föreslagits,

(52 av 365 ord)

Polymera vätskekristaller

De stavformade molekylerna i bild 1 kan fås att haka i

(11 av 72 ord)

Lyotropa vätskekristaller

De former som i dagligt tal kallas vätskekristaller och som illustrerats i bild 1 kallas termotropa, vilket avspeglar att temperaturen är den variabel som bestämmer ordningstillståndet. Kristaller kan lösas i olika lösningsmedel, vilket innebär att lösningsmedel likaväl som

(38 av 269 ord)

Medverkande

  • Bengt Stebler
  • Torbjörn Lagerwall

Litteraturanvisning

P.G. de Gennes, The Physics of Liquid Crystals (1974);
S. Chandrasekhar, Liquid Crystals (1977);
D. Demus m.fl. (utgivare) Handbook of Liquid Crystals 1–3 (1998)
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flytande kristaller. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flytande-kristaller