flyttning, migration, djurpopulationers förflyttning från ett geografiskt område till ett annat. Flyttning är mest utvecklad och studerad hos fåglar, där den vanligen innebär

(23 av 164 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Flyttningens orsaker

Flyttningen sker vanligen för att djuren på bästa möjliga sätt skall kunna utnyttja en födoresurs. Många arter utnyttjar den stora produktionen av biomassa under delar av året i vissa områden. Nordiska flyttfåglar lämnar sina vinterkvarter och flyttar norrut för att häcka. Den rika

(43 av 302 ord)

Fågelflyttning

Ca 85 % av de i Sverige häckande fåglarna flyttar till ett annat område under vintern, men man vet än i dag inte exakt hur de hittar vägen till övervintringsplatserna. Hos en del fåglar som flyttar i flock, t.ex. gäss, lär sig ungfåglarna vägen av de vuxna, men i de flesta fall måste fåglarna redan under sin första flyttning lita till sin egen orienteringsförmåga, dvs. förmågan att hitta rätt kompassriktning, och sin navigeringsförmåga, dvs. förmågan att bestämma sin position och jämföra

(81 av 579 ord)

Medverkande

  • Ragnar Hall

Litteraturanvisning

”Djurens vandringar”, Sveriges Natur 1977;
T. Alerstam, Fågelflyttning ( 1982);
T. Alerstam, ”Hur fåglarna når sitt mål”, Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok 88/89;
R. Burton, Fåglarnas beteende ( svensk översättning 1985);
K. Curry-Lindahl, Fåglar över land och hav ( 1975).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flyttning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flyttning