FN, Förenta Nationerna (engelska The United Nations), internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut. Stadgan för FN trädde i kraft 24 oktober 1945 sedan den ratificerats av erforderligt antal stater. FN ersatte det i

(41 av 287 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Generalförsamlingen

Antalet medlemmar i FN har vuxit från de ursprungliga 51 till 193. Varje medlemsstat har rätt att företrädas av upp till fem delegater men har en röst i Generalförsamlingen (The General Assembly). I viktiga frågor krävs två tredjedels majoritet. Generalförsamlingen sammanträder årligen från tredje tisdagen i september

(47 av 330 ord)

Säkerhetsrådet

Huvudansvaret för upprätthållande av fred och säkerhet har lagts på Säkerhetsrådet (The Security Council). Detta har femton (ursprungligen nio) medlemmar, varav fem permanenta. De senare är Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. De tillfälliga medlemmarna väljs enligt en rotationsprincip för en mandattid av två år. Under 2017–18 satt Sverige för fjärde gången i Säkerhetsrådet. De tre tidigare tillfällena inföll 1957–58, 1975–76 och 1997–98.

image/jpeg

FN. Säkerhetsrådet har möte om situationen i Irak i september 2014 i FN:s högkvarter

(81 av 1243 ord)

Ekonomiska och sociala rådet

Ekonomiska och sociala rådet (The Economic and Social Council, ECOSOC) är till skillnad från säkerhetsrådet underställt Generalförsamlingen. Det handhar ekonomiska, sociala, kulturella och humanitära uppgifter. Rådet har (2009) 54 medlemmar som kan omväljas. Mandatperioden är tre år och varje år väljes en tredjedel av medlemmarna. Man

(46 av 328 ord)

Förvaltarskapsrådet

Förvaltarskapsrådet (The Trusteeship Council) är ett av FN:s huvudorgan som nu förlorat det mesta av sin

(16 av 111 ord)

Internationella domstolen

Internationella domstolen (The International Court of Justice) är FN:s främsta juridiska organ. Den ersätter den tidigare Haagdomstolen, NF:s 1920 inrättade mellanfolkliga domstol, och har

(24 av 165 ord)

Sekretariatet

FN:s sekretariat består av generalsekreteraren och en stor internationell tjänstemannakår, som omfattar vid högkvarteret i New York omkring 6 400 personer, men därutöver en stab på mer än 30 000 personer (2022) i kontor över hela

(36 av 249 ord)

Medverkande

  • Göran Rystad

Litteraturanvisning

D. Bourantonis & J. Wiener (utgivare), The United Nations in the New World Order (1995);
J. Lepgold & T.G. Weiss (utgivare) Collective Conflict Management and Changing World Politics (1998);
G. Melander & I. Segerstedt Wiberg, FN för en tryggare värld (1982);
M. Pugh, The UN, Peace and Force (1997);
B. Roberts (utgivare), Order and Disorder After the Cold War (1995);
I. Segerstedt Wiberg, Mötesplats FN (1990);
R. Thakur (utgivare), Past Imperfect, Future UNcertain (1998);
T.G. Weiss (utgivare), Collective Security in a Changing World (1993);
T.G. Weiss m.fl. (utgivare), The United Nations and Changing World Politics (1994);
N.D. White (utgivare), Keeping the Peace (2:a upplagan 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, FN. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fn