folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning. I tidigt industrialiserade länder, t.ex. Storbritannien, försvann folkdräkterna redan på 1700-talet medan de på andra håll, t.ex. i vissa delar av Rumänien, ännu delvis lever kvar. I Sverige försvann de under 1800-talets andra hälft.

Under 1900-talets förra del bedrevs en omfattande folkdräktsforskning i Europa. Bland internationellt erkända svenska forskare märks framför allt Sigfrid Svensson och Anna-Maja Nylén. I avhandlingen ”Dräkt

(83 av 877 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ulla Centergran

Litteraturanvisning

I. Arnö-Berg & G. Hazelius Berg, Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige ( 1975);
U. Centergran & K. Kirvall, Folkdräkter förr och nu ( 1986);
Bo Lönnqvist, Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870–1920 ( 1972);
A.-M. Nylén, Folkdräkter ( 1971);
Sigfrid Svensson (utgivare), Folklig dräkt ( 1974).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, folkdräkt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkdräkt