folkmusik, musik med rötter i det gamla bondesamhället som blandats med städernas populär- och konstmusik. Termen folkmusik myntades i flera europeiska länder i slutet av 1700-talet av insamlare och utgivare av visor, instrumentallåtar och arbetsrop (se även folkvisa). Under tidernas lopp har termen folkmusik stått för mycket olikartade musikstilar och musikfunktioner. Först

(52 av 366 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Folkmusik i bemärkelsen ”böndernas musik” kan följas tillbaka till antiken och till ännu tidigare kulturer. Framför allt olika herdekulturer utvecklade tidigt högt stående vokal och instrumental musik, som i olika former bevarats fram till våra dagar. Berättande sånger i form av hjältesånger och ballader som i sen tid upptecknats och

(50 av 354 ord)

Systematik

Äldre försök att systematisera instrument, låtar etc. har i enlighet med evolutionistiska teorier skapat föreställningar om hierarkiska nivåer av musik där folkmusiken betraktats som ”ett förstadium”

(26 av 180 ord)

Forskning

Folkmusikforskningen inleddes redan vid början av 1800-talet. I Sverige skrev J.C.F. Hæffner 1818 i tidskriften Svea en uppsats om den nordiska

(21 av 147 ord)

Medverkande

  • Jan Ling

Litteraturanvisning

Yearbook of the International Folk Music Council 1969–80, fortsatt av Yearbook for Traditional Music 1981–; Studia instrumentorum musicæ popularis, utgiven av Musikmuseet 1969–; Sumlen, utgiven av Svenskt visarkiv och Samfundet för visforskning 1976–;
J. Ling, Europas musikhistoria: Folkmusiken 1730–1980 ( 1989);
E. Stockmann m.fl. (utgivare), Musikethnologische Jahresbibliographie Europas ( 1966–78).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, folkmusik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkmusik