folksaga, den kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten (jämför folkdiktning) som främst har underhållande funktion och vars innehåll betraktats som osannolikt och diktat. Därigenom skiljer den sig från den som regel didaktisk-pedagogiska och i stor utsträckning

(36 av 253 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Folksagans genrer

Den europeisk-orientaliska folksagan uppvisar en rad kategorier, av vilka de flesta även möter inom andra sagokulturer. Till de korta, enepisodiska genrerna hör främst djursagan och skämtsagan, båda

(27 av 190 ord)

Berättarna

Särskilt under- och novellsagorna var på grund av sin längd och sina krav på

(14 av 97 ord)

Källorna

(1 av 1 ord)

Folksagor i äldre litteratur

Den äldsta text som direkt kan hänföras till en bestämd sagotyp i nutida tradition är den fornegyptiska ”Bata och Anubis” eller ”Tvåbröderssagan” från mitten av 1200-talet

(26 av 193 ord)

Sagoboken

I västerlandet kan vi dock inte tala om egentliga sagoböcker förrän under renässansen. Som den tidigaste brukar man räkna italienaren Gianfrancesco Straparolas ”Le piacevoli notti” (1550), vars karaktär av vuxenläsning

(30 av 209 ord)

Folksagoforskningen

Med bröderna Grimms kommentarer till 2:a upplagan av deras sagor (1819–22) tog folksagoforskningen sin början. De härledde folksagorna (främst undersagorna) ur förkristna myter, och i deras anda verkade under 1800-talets förra hälft den mytologiska forskarskolan. Vid 1800-talets mitt överflyglades denna av den av filologer som

(45 av 318 ord)

Medverkande

  • Jan-Öjvind Swahn

Litteraturanvisning

A. Aarne & S. Thompson, The Types of the Folktale ( rev. upplaga 1961);
CNRS (utgivare), Le conte, pourquoi? comment?;
B. Hodne, Eventyret og tradisjonsbærerne ( 1979);
B. Holbek, Interpretation of Fairy Tales ( 1987);
F. Karlinger (utgivare), Wege der Märchenforschung ( 1973);
M. Lüthi, Once upon a Time: On the Nature of Fairy Tales ( engelsk översättning 1976);
L. Röhrich, Märchen und Wirklichkeit ( 2:a utv. upplaga 1964);
J.-Ö. Swahn, Svenska folksagor ( 1986);
S. Thompson, The Folktale ( 1946).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, folksaga. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folksaga