fonetik (efter grekiska phōnētikoʹs ’hörande till ljud’, till phōnēʹ ’ljud’, ’röst’), en vetenskap som utgör

(15 av 105 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Funktionell analys av talljud

Vid auditiv analys av tal används fonetisk skrift. Det internationellt mest spridda fonetiska skriftsystemet, IPA-alfabetet, bygger på

(17 av 119 ord)

Fonembegreppet

Fonetik brukar definieras som studiet av talljud. Begreppet talljud är emellertid inte entydigt. Den fonetiska skriftens pionjärer ställdes snart nog inför frågan: Hur detaljerade skall transkriptioner vara? Skall alla uttalsnyanser, som överhuvudtaget kan uppfattas, nedtecknas?

För det tränade fonetikerörat är stavningens k i de svenska orden kor, Kir och skor skilda talljud: k-et i kor bildas längre bak än k-et i Kir, k-ljudet i skor saknar det h-inslag (den aspiration) som finns i kor och Kir

(76 av 595 ord)

Distinktiva särdrag

Talljudens distinktiva funktion ligger till grund för teorin om distinktiva särdrag, som ursprungligen utvecklades av Roman Jakobson. En för Jakobson grundläggande idé var att man med ett mycket litet antal variabler skulle uttömmande kunna fånga in

(36 av 251 ord)

Fysikalisk analys av talljud

Instrumentell fonetik kan ses som en sammanfattande benämning på en mängd fysikaliska mätmetoder. Intresset för experimentella mätningar fanns redan hos den klassiska fonetikens företrädare. Rousselots ”principes de phonétique expérimentale” från 1897 är rikt illustrerad med mätningar med s.k. kymograf, en anordning för registrering av diverse artikulatoriska och akustiska förlopp samt en föregångare till våra dagars oscillografer.

Talsignalen genomgår en serie omvandlingar på väg från talarens till lyssnarens hjärna. Mest lättåtkomlig för direkta observationer är den som akustiskt fenomen. Ljudvågor kan

(80 av 611 ord)

Produktion, perception och utveckling av tal

Till fonetiken hör också frågorna: Hur bildas tal? Hur uppfattas tal? Hur sker talutveckling?

Reduktioner påträffas i alla slags talstilar. Här några engelska exempel: How many came to the lecture? – Less than seven. What is your homework? – Lesson seven. Svaren sammanfaller till [lesnsevn], när than och -on försvagas till [n] . Reduktioner av detta slag är ytterst vanliga. Normalt samartikuleras närstående talljud. Ett talljuds artikulation förbereds och avslutas

(70 av 488 ord)

Fonetikens tillämpningar

Fonetiken är bara en del av språkvetenskapen, men dess traditionella roll i språkbeskrivningen och i studiet av hur tal bildas och uppfattas ger den ändå ett forskningsobjekt av ovanlig bredd.

Fonetiken utgör av tradition ett betydelsefullt inslag i språkundervisningen. Det gäller i första

(43 av 303 ord)

Medverkande

  • Björn Lindblom

Litteraturanvisning

C.-C. Elert, Ljud och ord i svenskan 1–2 ( 1970–81);
P. Ladefoged, A Course in Phonetics ( 2:a upplagan 1982);
B. Lindblom, ”Förstå och underförstå” i U. Teleman ( utgivare), Tal och tanke ( 1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fonetik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fonetik