Vid auditiv analys av tal används fonetisk skrift. Det internationellt mest spridda fonetiska skriftsystemet, IPA-alfabetet, bygger på

(17 av 119 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fonembegreppet

Fonetik brukar definieras som studiet av talljud. Begreppet talljud är emellertid inte entydigt. Den fonetiska skriftens pionjärer ställdes snart nog inför frågan: Hur detaljerade skall transkriptioner vara? Skall alla uttalsnyanser, som överhuvudtaget kan uppfattas, nedtecknas?

För det tränade fonetikerörat är stavningens k i de svenska orden kor, Kir och skor skilda talljud: k-et i kor bildas längre bak än k-et i Kir, k-ljudet i skor saknar det h-inslag (den aspiration) som finns i kor och Kir

(76 av 595 ord)

Distinktiva särdrag

Talljudens distinktiva funktion ligger till grund för teorin om distinktiva särdrag, som ursprungligen utvecklades av Roman Jakobson. En för Jakobson grundläggande idé var att man med ett mycket litet antal variabler skulle uttömmande kunna fånga in

(36 av 251 ord)

Medverkande

  • Björn Lindblom
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Funktionell analys av talljud. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fonetik/funktionell-analys-av-talljud